|sâmbătă, mai 18, 2024
  • Follow Us!

Constantin Radulescu: Fonduri de la CJ Vâlcea de 300.000 de euro pentru intervenţii urgente la 5 drumuri judeţene 

f_350_200_16777215_00_images_afiseelectoralevalcea_olanesti-radulescu-vasilache-2

 

Vineri, 27 aprilie, Consiliul Judeţean Vâlcea va aproba rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018, fiind prevăzută alocare sumei de peste 300.000 de euro pentru intervenţii urgente la 5 drumuri judeţene: „Refacere drum judeţean DJ 703 P Racoviţa-Titeşti, km 6 + 000, pe raza comunei Titeşti” – 200.000 RON; „Lucrări de punere în siguranţă a platformei drumului judeţean DJ 644 A limită judeţ Olt – Laloşu- Făureşti, km 6 + 100, pe raza comunei Laloşu, sectorul La Fântâna lui Şoşu – pct. Triculescu” – 310.000 RON; „Refacere platformă drum judeţean DJ 651 A Bălceşti-Ghioroiu – limită judeţ Gorj, km 16 + 650, pe raza comunei Ghioroiu” – 300.000 RON; „Refacere drum judeţean DJ 645 Zăvideni-Orleşti-Scundu- Pesceana, km 9 + 700” – 180.000 RON; „Refacere drumul judeţean DJ 678 E limită judeţ Argeş – Lăunele de Jos – limită judeţ Olt, km 4 + 150, pe raza comunei Dănicei” – 400.000 RON. Prin HG nr. 177/04.04.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale, Consiliului judeţean Vâlcea i-a fost repartizată suma de 1.390,0 mii lei, pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale, pentru 5 obiective de investiţii. Prin adresa nr.4810/10.04.2018, Consiliul Judeţean Vâlcea a solcitat Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Craiova, alocarea sumei totale de 1.390,0 mii lei, în (una aprilie 2018. Prin Nota de fundamentare nr.5094/17.04.2018, aprobată de ordonatorul principal de credite, Direcţia Tehnică, solicită repartizarea sumei de 1.390,0 mii lei. Urmare acestui fapt, veniturile bugetului propriu al judeţului Vâlcea se majorează cu suma de 1.390,0 mii lei, respectiv la categoria de venit 42.02.28 „Subvenţii primite din fondul de intervenţie”, iar la partea de cheltuieli, suma de 1.390,0 mii lei se cuprinde la capitolul 84.02.03.01 „Drumuri şi poduri”, titlul 70 „Cheltuieli de capital”.

Leave a Response