|sâmbătă, mai 18, 2024
 • Follow Us!

Activitate intensă la Apavil ”Centru Vest” 

APAVIL-DEBITE

 

INFORMARE DE PRESĂ

Activitate intensă la Apavil ”Centru Vest”

 

       SC  APAVIL  SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 16 – 20 aprilie 2018, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

 

     AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util. Astfel, s-a intervenit la rețeaua de apă stradală din com. Păușești, unde s-au efectuat următoarele operații: săpătură, montare robinet trecere, niplu și racord compresie și umplutură cu pământ, iar în satul Romanii de Sus, orașul Horezu, au fost remediate pierderi de apă din rețeaua stradală efectuându-se operațiile: săpătură manuală, sudură electrică, montat coliere de reparații, urmate de refacerea zonei la starea inițială.

 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • au fost identificate și înlocuite apometre și piese defecte ale branșamentelor de apă potabilă în Băile Govora,  satele Vulpuiești  și Scărișoara și comuna Mihăești;
 • s-a continuat preluarea de contracte branșamente apă și racorduri canalizare pe str. Principală, sat Pietrarii de Sus, comuna Pietrari;
 • a demarat revizia instalației de pompare din incinta stației de apă Barcane, efectuându-se operații de sudură colector și intervenții vană clapet de reținere, la pompa nr. 2.
 • s-a urmărit în permanență funcționarea echipamentelor la stațiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești), la stațiile de epurare de la Pietrari, Mihăești și Bunești și la stațiile de repompare din Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești, cât și ai apei menajere descărcate în pârâul Govora de la cele 2 stații de epurare, Bunești și Mihăești, respectiv în râul Otăsău de la stația de epurare Pietrari;
 • în satul Foleștii de Sus, com. Tomșani, s-a intervenit pentru desfundarea și curățarea rețelei de apă și a branșamentelor existente;
 • în orașul Horezu, străzile Mircea cel Bătrân – Bl. O4 și Nicolae Iorga – Bl. O2, au fost realizate lucrări de desfundare, curățire și spălare a rețelelor de canalizare și căminelor existente, cu hidrojet și manual;
 • au fost executate lucrări de curățire a barajului la captarea Râmești;
 • s-au executat lucrări de branșare la rețeaua de apă potabilă în orașul Horezu, sat Romanii de Sus și de racordare la rețeaua de canalizare în com. Tomșani, sat Foleștii de Sus, conform avizelor tehnice;
 • s-a intervenit pentru înlocuirea pieselor defecte la branșamentele de apă în satul Foleștii de Sus – com. Tomșani și pe strada Olari din orașul Horezu;
 • s-au golit manual căminele stațiilor de repompare apă uzată nr. 10 și nr. 17 din localitatea N. Bălcescu;
 • s-a asigurat buna funcționare a stațiilor de repompare apă potabilă SP1-Romani, SP2- Pădurețu din orașul Băbeni;
 • au fost închise purjările în loc. Șirineasa;
 • s-au efectuat operații de înlocuire vană pe str. Mărculești din orașul Băbeni;
 • s-au efectuat lucrări de montare tablou comandă și instalație de iluminat la puțul nr.5 din cadrul stației de captare, tratare, pompare și distribuție a apei Frâncești;
 • s-au efectuat lucrări de amenajare terasament în satul Pleșoiu din loc. N. Bălcescu și pe str. Ariei și str. Mărculești din orașul Băbeni, în urma unor intervenții pentru remedierea  pierderilor de apă survenite;
 • s-a asigurat buna funcționare a stației de epurare ape uzate Valea Bălceasca din loc. N. Bălcescu;
 • s-a verificat rezervorul de acumulare apă 300 mc din localitatea Șirineasa;
 • s-au vidanjat căminele stațiilor de repompare apă uzată și căminele de canalizare, care necesită vidanjare periodică, din localitățile N. Bălcescu și Șirineasa;
 • s-a monitorizat rețeaua de apă a orașului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;
 • s-a asigurat calitatea apei și buna funcționare a stațiilor de captare, tratare și distribuție a apei din Șirineasa și localitatea N. Bălcescu – Predești și Corbi, precum și buna funcționare a rețelei de canalizare  Corbi-Rotărăști, loc. N. Bălcescu.

 

     APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.                          

 

Leave a Response