|sâmbătă, mai 18, 2024
  • Follow Us!

Activităţi pentru binele Vâlcii desfăşurate în aprilie de președintele Consiliului Judeţean, Constantin Rădulescu 

constantin-radulescu-3-martie-2016-608x400

 

Zilele trecute, a fost prezentată o informare cu privire la activitatea desfăşurată de preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, în luna aprilie. Preşedintele Constantin Rădulescu a participat luni 2 aprilie a.c., la conferinţa de lansare a proiectului „HOPE Vaideeni”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. HOPE Vaideeni este un proiect de succes, care are ca obiectiv general furnizarea de măsuri cu caracter integrat, în vederea combaterii sărăciei şi a excluziunii sociale a comunităţii marginalizate din satul Vaideeni. Cu acest prilej, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea i-a adresat felicitări primarului Daniel Achim Băluţă, pentru atragerea de fonduri, în scopul ajutorării oamenilor defavorizaţi din comuna Vaideeni şi l-a asigurat de sprijinul instituţional al Consiliului Judeţean Vâlcea, în condiţiile legii. Consiliul Judeţean Vâlcea a depus, în luna noiembrie 2017, cererea de finanţare „Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calităţii Ia nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor subordonate”, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2. Luni, 02 aprilie 2018, Autoritatea de Management pentru POCA, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a informat Consiliul Judeţean că proiectul ’’Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor subordonate” a fost selectat pentru finanţare. Prin acest proiect, vor ajunge la Vâlcea 625.000 lei pentru dezvoltarea unui sistem unitar şi sustenabîl de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al altor 12 instituţii publice din subordinea sa, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari. Principalele activităţi prevăzute în proiect vizează implementarea şi certificarea Sistemului de Management al Calităţii, conform SR EN ISO 9001:2015, implementarea instrumentului de autoevaluare CAF, îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului, din cadrul Consiliul Judeţean Vâlcea şi instituţiile publice subordonate, prin participarea la programe şi evenimente de formare profesională în domeniul managementului calitătii. La solicitarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Olt, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a semnat marţi, 3 aprilie a.c., autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de regularizare a pârâului Bistriţa, pe sectorul de albie cuprins între podul de şosea DN64 (Băbeni) şi localitatea Costeşti, inclusiv până în zona de acces la Cheile Bistriţei. Proiectul se referă exclusiv la albia minoră a pârâului Bistriţa, pe teritoriul administrativ al localităţilor Băbeni, Frînceşti, Tomşani şi Costeşti, iar lucrările constau în: recalibrarea albiei, supraînăiţarea malurilor sub formă de dig, protecţii de mal, căderi pentru corecţia pantei, praguri de fund. Investiţia este necesară pentru configurarea unei albii reprofilate pe întreg traseul studiat – 18,6 km – şi are ca scop punerea în siguranţă şi protejarea împotriva efectului distructiv al apelor mari a obiectivelor social- economice situate în zona inundabilă – poduri, traversări de conducte şi cabluri, zone locuite, linii electrice, puţuri de alimentare cu apă, construcţii hidrotehnice, drumuri judeţene şi comunale.

La solicitarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea şi a Prefectului de Vâlcea, Guvernul a alocat judeţului Vâlcea, din Fondul de Intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, suma de 9.976 mii lei, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor produse ca urmare a precipitaţiilor abundente din luna martie a acestui an. Astfel, 14 localităţi din judeţul Vâlcea, respectiv, Alunu, Amărăşti, Berbeşti, Berislăveşti, Dănicei, Dăeşti, Glăvile, Mădulari, Măldăreşti, Milcoiu, Nicolae Bălcescu, Perişani, Sălătrucel şi Scundu, precum şi mai multe drumuri judeţene primesc finanţare pentru refacerea infrastructurii afectate de calamităţile naturale. Banii au fost alocaţi pentru executarea lucrărilor de refacere a unor drumuri judeţene, poduri şi podeţe, precum şi a unor drumuri comunale.

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a vizitat joi, 05.04.2018, sectoarele de drum pe care drumarii RAJDP Vâlcea realizau lucrări de reparaţii şi turnare covor asfaltic. Un scurt bilanţ al activităţii recente a drumarilor arată următoarele: pe DJ 677F s-au efectuat reparaţii asfaltice şi se vor turna 2 km de covor asfaltic, pe sectorul Şirineasa s-au plantat 60 de tei, cu scopul de a proteja taluzul drumului şi de a contribui la estetica zonei; la Ghioroiu, pe DJ 651A a fost turnat 1 km de covor asfaltic şi s-au finalizat lucrările de reparaţii pe tot sectorul, până la limita cu judeţul Gorj; au fost finalizate reparaţiile asfaltice pe DJ 658, Muereasca – Frăsinei, DJ 646A, sector Stoeneşti, DJ 646 Costeşti – Mănăstirea Bistriţa şi Mănăstirea Arnota, DJ 646B Frânceşti – Mănăstirea dintr-un Lemn, DJ 646C Frânceşti – Mănăstirea Surupatele, DJ 647 Mihăeşti – Mănăstirea Govora, DJ 646 Frânceşti – Foleşti – Tomşani şi DJ 677A Creţeni – Pesceana – Şirineasa.

În cursul zilei de joi, 12 aprilie a.c., Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, împreună cu directorul Direcţiei Tehnice, loan Tămaş, directorul Direcţiei Administraţie Publică Locală, Bogdan Lăstun şi şeful Serviciului Public Judeţean Salvamont – Vâlcea, Mircea Lera, s-a deplasat în Ţara Loviştei pentru a vedea, încă o dată, drumul pe care Consiliul Judeţean Vâlcea urmează să-l preia de la CNAIR. Este vorba despre DN 7D, o arteră extrem de importantă pentru ceea ce va însemna dezvoltarea acestei zone a judeţului Vâlcea, una dintre cele mai frumoase din România. Cu acest prilej a discutat cu primarii lovişteni despre formalităţile de preluare şi despre modul cum se vor derula investiţiile pe acest drum, a cărui reabilitare va contribui substanţial la dezvoltarea zonei. Vineri, 13 aprilie a.c„ Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a semnat contractul de finanţare pentru Programul privind elaborarea şi actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism pentru 19 localităţi ale judeţului Vâlcea, transmis spre aprobare de viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Prin acest contract, MDRAP se angajează să aloce suma de 297.931 lei, pentru elaborarea şi actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism, aferente localităţilor Berislăveşti, Călimăneşti, Copăceni, Costeşti, Dăeşti, Dănicei, Ghioroiu, Guşoeni, Livezi, Măciuca, Măldăreşti, Milcoiu, Muereasca, Nicolae Bălcescu, Popeşti, Sălătrucel, Scundu, Tetoiu şi Tomşani. Fondurile vor fi alocate, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, unităţilor administrativ teritoriale menţionate, până la finele anului 2018.

Preşedintele Consiliul Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, s-a deplasat sâmbătă 14 aprilie 2018, în zonele afectate de calamităţi, pentru a avea o imagine clară a situaţiei generale, în scopul identificării unor soluţii de finanţare a lucrărilor necesare înlăturării efectelor provocate de acestea. Se intenţionează accesarea de bani europeni din fondul de solidaritate. Preşedintele Consiliul Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, s-a deplasat din nou, marţi, 17 aprilie a.c.. în Ţara Loviştei, unde s-a întâlnit cu primarii comunelor Perişani, Titeşti, Boişoara şi Câineni şi cu conducerea CNAIR – Regionala Craiova. Cu această ocazie, a predat personal, conducerii CNAIR – Regionala Craiova, cererea prin care solicită declanşarea procedurilor de preluare a DN7D şi transformarea lui în drum judeţean. Consiliul Judeţean Vâlcea a mai obţinut o finanţare nerambursabilă în valoare de aproximativ 4,3 milioane euro pentru Muzeul Memorial Nicolae Bălcescu în vederea restaurării, dotării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural. A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Restaurarea, dotarea şi punerea în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu” care a fost depus spre finanţare de către Consiliul Judeţean Vâlcea, în data de 27 noiembrie 2017, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Prin proiect se vor realiza intervenţii asupra Conacului Bălceştilor, Bisericii de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din Gâltofani şi Parcului Conacului. Lucrările constau în: consolidare clădire conac, restaurare arhitecturală şi instalaţii, restaurare picturi interioare şi exterioare pentru conac şi biserică, amenajare peisagistică parc, precum şi digitizarea obiectivului de patrimoniu.

Leave a Response