|vineri, mai 24, 2024
 • Follow Us!

Asociația Grupul Local de Pescuit “LOTRU-OLT MIJLOCIU”anunță lansarea primei sesiuni pentru depunerea cererilor de finanțare 

ANUNT_IMPORTANT

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR.1

DE DEPUNERE PROIECTE

 

MĂSURA 1 – Promovarea bunastarii sociale si a patrimoniului cultural

MĂSURA 2 – Sprijinirea diversificarii, invatarii continue, inovare, creare locuri de munca in zona FLAG LOTRU-OLT MIJLOCIU

MĂSURA 3 –Generarea de valoare adaugata produselor si serviciilor locale de pescuit si acvacultura

 

Asociația Grupul Local de Pescuit “LOTRU-OLT MIJLOCIU”anunță lansarea primei sesiuni pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA PENTRU ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE  PESCUIT “LOTRU-OLT MIJLOCIU”, finantata prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 ,Prioritatea Uniunii Europene nr.4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale

 • Tipul apelului: competitiv, cu termen limita de depunere.
 • Data si ora de la care pot fi depuse cereri de finanțare:04.2018, ora 10:00.
 • Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare:06.2018, ora 16:00.

Alocarea financiară a prezentului apel pentru fiecare masura:

 • 1. Promovarea bunăstării sociale şi a patrimoniului cultural :625.973,40 lei (echivalent140.400,00 euro)
 • 2. Sprijinirea diversificării, învățării continue, inovare, creeare locuri de muncă în zona Flag Lotru-Olt Mijlociu :4.724.226,60 lei (echivalent1.059.600,00 euro)
 • 3. Generarea de valoare adăugată produselor şi serviciilor locale de pescuit şi acvacultură:1.783.400,00 lei (echivalent 400.000,00 euro)

*Cursul de schimb INFOREURO de 4,4585lei/euro conform Deciziei Directorului General al DGP AMPOPAM nr.7/01.03.2018

Modalitatea de depunere a cererilor de finantare: În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi depuse pe suport de hartie, doar în intervalul menționat mai sus.

Proiectele se vor depune la Punctul de lucru al Asociatiei situat in mun. Rm. Valcea, strada Strandului, nr.8, judetul Valcea

Masura 1:

 • Valoarea totala eligibilă aferentă unui proiect:340,00 lei (echivalentul a 40.000 euro)
 • Valoarea maxima/Ajutor financiar nerambursabil:
 • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect:340,00 lei (echivalentul a 40.000 euro)
 • Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 13.375,50 lei (echivalentul a 3.000 euro)

Masura2 si Masura 3:

 • Valoarea totala eligibilă aferentă unui proiect:783.400,00 lei (echivalentul a 400.000 euro)
 • Valoarea maxima /Ajutor financiar nerambursabil:
 • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect:783.400,00 lei (echivalentul a 400.000 euro)
 • 700,00 lei (echivalentul a 200.000 euro) pentru proiectele care se incadreaza in regulile ajutorului de minimis sau 445.850 lei (echivalentul a 100.000 euro ) in cadrul intreprinderilor care activeaza in sectorul transporturilor de marfuri

Exceptie!Valoarea maxima eligibila a unui proiect depus de un pescar comercial care solicita finantare pentru diversificarea activitatii pescaresti este de 668.775 lei (echivalentul a 150.000 euro) cu intensitatea sprijinului financiar nerambursabil de maxim 50% respectiv  334.387,50 lei echivalentul a 75.000 euro)

 • Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 22.292,50 lei (echivalentul a 5.000 euro)

 

Pentru a fi selectata pentru finantare,cererea de finantare trebuie să îndeplinească cerințele si criteriile prevazute în Ghidul Solicitantului aferent măsurii si anexele aferente. Informatiile detaliate privind accesarea si derularea masurilor sunt disponibile pe site-ulwww.flagvalcea.ro.

Orice alte informatii se pot solicita de la Asociatia Grupul Local de Pescuit “LOTRU-OLT MIJLOCIU”, Manager Dobre Ion tel. 0728317694, e-mail :flagvalcea@yahoo.com;

Leave a Response