|sâmbătă, mai 18, 2024
  • Follow Us!

Primarul din Perişani, Ion Sandu, va acorda mamelor suma de 1000 lei la naşterea fiecărui copil 

f_350_200_16777215_00_images__2017_sandu-ion-perisani

 

La propunerea primarului Ion Sandu, Consiliul Local al comunei Perişani a aprobat luna trecută ca toate mamele din localitatea Perişani să primească suma de 1000 lei la fiecare naştere a unui copil, după data de 1 ianuarie 2018. Suma se suportă din bugetul local şi se acordaă la cerere pentru fiecare copil în baza certificatului de naştere. Consiliul Local al comunei Perişani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 13 februarie 2018 a aprobat bugetul general al comunei Perişani pe anul 2018 pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare şi estimările pentru anii 2019-2021 care va avea la partea de venituri suma de 10186,08 mii lei şi la partea de cheltuieli suma de 10186,08 mii lei. S-a mai aprobat utilizarea sumei de 4378,32 mii lei reprezentând excedentul bugetului local al anului precedent pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a anului curent. Consiliul Local a luat în considerare şi adresele Administraţiei Finanţelor Publice Vâlcea nr. VLG STG-2248 din 2 februarie 2018 cu privire la repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 şi estimări 2019-2021 şi nr. VLG STG-2642 din 7 februarie 2018 privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2018. La sfârşitul anului trecut, la iniţiativa primarului Ion Sandu, Consiliul Local al comunei Perişani a aprobat finanţarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Grădiniţă Mlăceni în comuna Perişani, judeţul Vâlcea”, conform art. 8 alin. 3 din OMPDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare. Tot Consiliul Local Perişani a mai aprobat în luna noiembrie valoarea de investiţie a proiectului „Modernizare şi înfiinţare trasee de drumuri forestiere în comuna Perişani, judeţul Vâlcea” cu o valoare totală de 8,38 milioane de lei, din care 6,8 milioane de lei valoare eligibilă şi 1,58 milioane de lei valoare neeligibilă în baza contractului de finanţare nerambursabilă încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR). S-a mai aprobat solicitarea unei scrisori de garanţie de la FNGCIMM în valoare de 2.723.400 lei, în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului de 2.723.400 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Modernizare şi înfiinţare trasee de drumuri forestiere în comuna Perişani, judeţul Vâlcea”.

Leave a Response