|marți, octombrie 4, 2022
  • Follow Us!

Primarul din Malaia, Gabriel Ţolea, va aloca 5 miliarde lei vechi pentru amenajarea unui teren sport multifuncţional 

tolea_gabriel

 

La propunerea primarului Gabriel Ţolea, Consiliul Local al Comunei Malaia, întrunit în şedinţa extraordinară luna trecută, a aprobat depunerea şi implementarea proiectului „Amenajare teren sport multifuncţional, comuna Malaia, judeţul Vâlcea”, prin PNDR-FEADR Măsura 1/6B „Îmbunătăţirea competitivităţii zonei GAL prin investiţii, în vederea îmbunătăţirii mediului de viaţă, inclusiv prin îmbunătăţirea securităţii cetăţenilor şi a descurajării actelor de vandalism, violenţe sau furturi”. S-a mai aprobt documentaţia tehnico-economică a proiectului – devizul general, devizul general-cheltuieli eligibile şi devizul genqral cheltuieli neeligibile privind cheltuielile necesare realizarii investiţiei estimate la 5 miliarde de lei vechi cu TVA. Cheltuielile aferente proiectului sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR, potrivit legii. Primăria Malaia se angajează să suporte cheltuielile de mentenanţă a prezentei investiţii pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi în cadrul proiectului. Consiliul Local al Comunei Malaia atestă faptul că amenajarea terenului multifuncţional face parte din strategia judeţeană de dezvoltare a Judeţului Vâlcea pentru perioada 201 -2022. Primăria se angajează să finanţeze din bugetul local toate costurile neeligibile ale proiectului pe durata de implementare a activităţilor ce derivă din proiect, precum şi să susţină toate costurile conexe proiectului care intervin în derularea acestuia şi cheltuielile aferente cofinanţării dacă este cazul, costuri care nu pot fi finanţate din FEADR şi fară de care proiectul nu poate fi implementat. În opinia primarului Ţolea, fondurile guvernamentale rămân soluţia de dezvoltare a comunei: „O altă variantă pentru finanţarea proiectelor în ceea ce priveşte sistemul de apă şi înfiinţarea reţelei de canalizare la Malaia, nefinanţate în primă fază de Ministerul Dezvoltării ar putea veni din economiile care se vor face în urma licitaţiilor. Spun asta pentru că fondurile guvernamentale rămân soluţia salvatoare de dezvoltare a comunei Malaia. Dar, dacă am trăi într-o ţară normală aşa ar trebui să se facă, deoarece captarea cu apă potabilă a judeţului se face din localitatea Malaia. În această situaţie consider că ar trebui să fie prioritar acest proiect pentru comunitatea locală”.

Leave a Response