|joi, iunie 20, 2024
  • Follow Us!

Luna iunie, plină de activităţi pentru preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu 

costi-radulescu-715x400-685x320

 

Potrivit unei informări privind activitatea preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, aferentă lunii iunie, în data de 06.06.2018, la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea s-a desfăşurat o întâlnire între Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea şi reprezentanţi ai conducerii societăţii CET Govora S.A., întâlnire ce a avut ca scop analiza tuturor problemelor cu care se confruntă CET Govora şi identificarea de soluţii pentru rezolvarea acestora. Pentru rezolvarea unora dintre problemele analizate, s-a stabilit o întâlnire Ia sediul Consiliului Judeţean Vâlcea între reprezentanţii CET Govora SA şi ai Primăriei Oraşului Berbeşti, precum şi o deplasare a unei echipe formate din specialişti ai Consiliului Judeţean Vâlcea la cele 3 exploatări miniere – Berbeşti Vest, Panga şi Alunu pentru evaluarea problemelor ridicate. Miercuri, 06 iunie a.c., Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, a semnat contractul de finanţare pentru proiectul “Dezvoltarea unui sistem unitar de management ai caiităţii ia niveiui Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor subordonate”, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2, Obiectivul specific 2.1, CP 6/2017 – Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate să implementeze managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi şi instituţii publice 2016-2020. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui sistem unitar şi sustenabil de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al altor 12 instituţii publice din subordinea sa, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari. Principalele activităţi prevăzute în proiect vizează implementarea şi certificarea Sistemului de Management al Calităţii, conform SR EN ISO 9001:2015, implementarea instrumentului de autoevaluare CAF, îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului, din cadrul Consiliul Judeţean Vâlcea şi instituţiile publice subordonate, prin participarea la programe şi evenimente de formare profesională în domeniul managementului calităţii. Valoarea totală a proiectului este de 625.000 lei (inclusiv TVA), iar contribuţia proprie în proiect a Judeţului Vâlcea este în cuantum de 12.500 lei (2 % din valoarea eligibilă a proiectului). Proiectul prezintă o importanţă deosebită, deoarece propune măsuri concrete de îmbunătăţire a calităţii serviciilor furnizate cetăţenilor, asigurând premisele unui management performant la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor publice subordonate, participante în proiect.

Consiliul Judeţean Vâlcea a implementat prin POS Mediu un proiect major de 209 milioane lei (fără TVA) prin care s-a retehnologizat cazanul 7 din CET Govora, cei care asigură serviciul de termoficare pentru populaţia Municipiului Râmnicu Vâlcea şi propune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) etapa a II-a a proiectului major menţionat, în valoarea de 81,8 milioane lei, etapă care prevede reabilitarea a 3,25 km reţea de transport a agentului termic de la CET Govora la punctele termice din oraş şi a 10 km reţea de distribuţie de la punctele termice către case şi blocurile de locuinţe. După mai multe etape de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice care stau la baza aplicaţiei de finanţare a proiectului propus spre finanţare prin POIM şi de pregătire a tuturor documentelor instituţionale suport pentru aplicaţia de finanţare menţionată, în data de 11.06,2018 proiectul a fost transmis prin intermediul aplicaţiei informatice MySMIS, dată de la care, în decurs de aproximativ 3 săptămâni, va parcurge etapele administrative necesare semnării contractului de finanţare. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, s-a deplasat marţi, 12 iunie ax., în oraşul Băile Govora unde drumarii RAJDP Vâlcea executau lucrări de turnare covor asfaltic pe un segment de 1 kilometru din DJ 649, în zona km 3+950 – 4+950, acesta fiind ultimul tronson de drum rămas nemodernizat. DJ 649 porneşte din DN67, străbate localităţile Băile Govora şi Pietrari şi are o lungime totală de 8,6 km.

Pentru îmbunătăţirea stării tehnice a Drumului Judeţean 676 Rugetu – Slătioara – Roşiile – Tetoiu, drumarii RAJDP Vâlcea au finalizat joi. 7 iunie ax., lucrările de reparaţii asfaltice şi de execuţie a unui covor asfaltic, în lungime de 1 kilometru, în zona centrului civic al comunei Roşiile. Urgenţa finalizării acestor lucrări a fost determinată şi de organizarea procesiunii religioase „Aducerea brâului Maicii Domnului” de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia, care va avea loc în perioada 15-18 iunie 2018, în satul Pleşeşti, comuna Roşiile. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a verificat miercuri, 13 iunie 2018, modul în care au fost executate lucrările de turnare covor asfaltic pe DJ 676 Rugetu – Slătioara – Roşiile – Tetoiu, pentru a se asigura că turiştii şi pelerinii care se vor deplasa în zonă pentru a participa la procesiune vor putea circula în condiţii optime şi în siguranţă pe acest drum. Ca urmare a finalizării procedurii de evaluare a ofertelor la obiectivul „întocmirea documentaţiei tehnice pentru realizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare spaţii aferente fostei Policlinici cu Plată” preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a semnat, în data de 12.06.2018, contractul cu societatea câştigătoare a licitaţiei. Obiectivul principal al contractului constă în întocmirea documentaţiei tehnice pentru realizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a spaţiilor aferente fostei Policlinici cu Plată, situată în municipiul Râmnicu Vâlcea. Pentru găsirea unor soluţii de rezolvare a problemelor generate de eroziunile de maluri produse de fenomenele meteo periculoase pe mai multe râuri şi pâraie din judeţul nostru, precum şi de unele alunecări de teren, ce au afectat în mare parte infrastructura de drumuri judeţene şi de interes local, în data de 11.06.2018, la sediul Companiei Naţionale de Investiţii (CNI) a avut loc o întâlnire la care au participat reprezentanţii Administraţiei Bazinale Olt, Consiliului Judeţean Vâlcea şi primari de localităţi din judeţul Vâlcea. Cu acest prilej, s-a analizat posibilitatea finanţării unor lucrări ale Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin CNI. S-a stabilit ca împreună cu reprezentanţii Administraţiei Naţionale „Apele Române” să se analizeze lucrările prioritare şi să fie depuse documentaţiile la CNI în vederea finanţării. În perioada 22.05.2017 – 07.06.2017 s-a desfăşurat Recepţia la terminarea lucrărilor pentru construirea staţiilor de sortare Brezoi şi Râureni, lucrări realizate în cadrul proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 343/ 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/ 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, prin dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 334 şi nr. 335 din 7 iunie 2018 au fost constituite comisiile de recepţie finală a lucrărilor pentru „Construire staţie de sortare Râureni”, respectiv „Construire staţie de sortare Brezoi”. Activitatea comisiilor a început în data de 11.06.2018 şi se va încheia cu semnarea Proceselor – verbale de recepţie finală.

Miercuri, 13 iunie 2018. la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea a avut Ioc o întâlnire între Preşedintele Consiliului Judetan Vâlcea si domnul Petru Romi Dragosin, reprezentantul S.C. Hidroelectrica SA – Sucursala Hidrocentrale Sibiu, cu privire la continuarea lucrărilor obiectivului hidroenergetic: “AMENAJAREA HIDROENERGETICĂ A RÂULUI OLT DEFILEU, PE SECTORUL CORNETU-AVRIG, C.H.E. CÂINENI”. A.H.E. a râului Olt Defileu pe sectorul Cornet – Avrig, Centrala Hidroelectrică Câineni (CHE Câineni) este amplasată pe râul Olt, în zona defileu, între amenajările Lotrioara (în amonte) şi Robeşti (în aval). Execuţia amenajărilor hidroenergetice ale râului Olt pe sectorul Cornetu-Avrig au început în anul 1989. După anul 1990, investiţiile s-au redus, ritmul de execuţie a lucrărilor diferenţiindu-se la amenajările C.H.E. Cornetu şi Robeşti, care în prezent sunt date în funcţiune. Proiectul de investiţii propune continuarea lucrărilor la Hidrocentrala Câineni, lucrări care constau în realizarea barajului deversor al centralei, canalului de fugă şi ape mari, digurilor şi contracanalelor etc. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, s-a deplasat joi, 14 iunie a.c., în zonele afectate de fenomenele meteo petrecute miercuri seara în judeţul Vâlcea, pentru a avea o imagine de ansamblu a pagubelor produse la nivelul întregului judeţ. Primul popas l-a făcut la Băile Olăneşti, unde împreună cu primarul Sorin Vasile Vasilache, s-a deplasat în cele mai afectate zone. A urmat comuna Mihăeşti, în care, la ora vizitei, se finalizau lucrările de modernizare a unui sector de 0,9 km din Drumul Judeţean 647 (într-o zonă în care partea carosabila prezenta degradări majore), drum ce uneşte cele şase sate din comuna Mihăeşti şi face legătura cu Mănăstirea Govora. În comuna Stroeşti, satul Obroceşti, punctul Motoeşti, în urma prăbuşirii drumului local afectat de viitura produsă ca urmare a precipitaţiilor abundente, 50 de familii (circa 150 de persoane) rămăseseră izolate de restul localităţii. în zonă, s-a intervenit de urgenţă pentru redarea în circulaţie a drumului comunal 131 Stroeşti – Obroceşti. Şi în comuna Cernişoara vremea rea a adus multe neplăceri locuitorilor. De altfel, printre cele mai afectate localităţi de fenomenele meteo au fost Băile Olăneşti, Stroeşti şi Cernişoara. În deplasările pe care le-a făcut în zonele afectate de calamităţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a fost însoţit de oficialităţile locale, pe care le-a asigurat că le va sprijini în demersurile legale necesare obţinerii fondurilor guvernamentale, necesare înlăturării efectelor produse de calamităţi.

Leave a Response