|duminică, iunie 16, 2024
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului a alocat 10.000 lei unui locuitor din cartierul Petrişor pentru acoperirea restanţelor la plata întreţinerii 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 6 iulie 2018, a aprobat alocarea sumei de 10.000 de lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea domnului Lupan Ilie, domiciliat în Râmnicu Vâlcea, strada Petrişor nr. 2, bl. P2, sc.B, ap.8, în vederea acoperirii contravalorii restanţelor la plata întreţinerii. Ca urmare a întâlnirii din data de 26.06.2018 a primarului Mircia Gutău cu locuitorii din zonele Petrişor, Calea lui Traian Sud, 1 Mai şi Morilor-Inăteşti în cadrul căreia s-a solicitat sprijinirea familiei Lupan Ilie şi Maria în rezolvarea situaţiei deosebit de dificile cu care se confruntă (soţia este complet nevăzătoare, fiind diagnosticată cu cataractă matură ambii ochi, iar la plata cheltuielilor de întreţinere au o restanţă de 9900 lei). Urmare a acestei solicitări, Direcţia de Protecţie Socială a făcut o informare cu privire la situaţia familiei Lupan. Familia locuieşte într-un apartament compus din două camere şi dependinţe, modest mobilat şi neîntreţinut, în condiţii minimale de igienă, dar care permit un trai cât de cât decent (era măturat, parţial în dezordine, dar mulţumitor raportat la condiţia locatarilor). Apartamentul este proprietatea Municipiului Rm.Vâlcea, dar contractul de închiriere nu a mai fost reînnoit, drept pentru care domnului Lupan nici nu i s-a mai putut elibera o nouă carte de identitate, ci doar una provizorie, valabilă pe o perioadă de un an (05.10.2017-04.10.2018). Situaţia locativă a soţilor Lupan a fost dintotdeauna una dificilă, pe de o parte din cauza veniturilor insuficiente ale familiei asigurate doar de soţ (fost angajat la SC Urban SA ca lucrător autocompactor, în prezent pensionat pentru limită de vârstă), iar pe de altă parte din cauza numărului mare de persoane avute în întreţinere (iniţial cei 5 copii, acum majori, iar apoi, în perioada 2013-2015, 4 nepoţi pe care una dintre fiice li-i lăsase în grijă), elemente care au făcut imposibilă achitarea cheltuielilor de întreţinere şi acumularea unei restanţe de 9900 lei. Din păcate, veniturile lunare ale familiei Lupan sunt modeste, fiind reprezentate de pensia soţului în cuantum de 1099 lei, şi aceea grevată de o reţinere de 300 lei, reprezentând o rată bancară pentru un împrumut contractat în perioada în carea îi aveau în grijă pe cei 4 nepoţi de fiică (împrumutul este scadent în 2021). Sunt lipsiţi de orice sprijin din partea familiei extinse, cei 5 copii ai soţilor, toţi majori, fiind la rândul lor familii în risc social – fără venituri, asistaţi social, cu câte 3-4 copii în întreţinere, care nu se interesează de situaţia părinţilor şi nu le acordă niciun fel de sprijin – nici financiar, nici moral. De precizat că, în aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr.57/29.02.2012 (Anexa 2) privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutorului social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, suma ce se poate acorda cu titlu de ajutor de urgenţă de către Primarul municipiului este de maxim 3000 lei, o singură dată pe an, ceea ce, pe de o parte, deja s-a acordat, iar, pe de altă parte, este mult prea puţin faţă de nevoile familiei Lupan. Pornind de la principiul solidarităţii, expres stipulat în art.15 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare pentru persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local. Potrivit art.36 din acelaşi act normativ mai sus invocat, fondul de rezervă se utilizează la propunerea ordonatorilor de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente apărute în cursul exerciţiului bugetar.

Leave a Response