|joi, iunie 20, 2024
  • Follow Us!

Guvernul va acorda ajutoare şi pentru populaţia afectată de inundaţiile din Vâlcea 

9

Guvernul discută, în şedinţa de joi, scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Vâlcea şi Botoşani.

Guvernul va acorda ajutoare şi pentru populaţia afectată de inundaţiile din Vâlcea şi Botoşani

Executivul a publicat, joi, lista cu proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 12 iulie 2018, printre care scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Vâlcea şi Botoşani.

Redăm mai jos lista acestor proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019
II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Vâlcea şi Botoşani, pentru modificarea punctului 16 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2018 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afactate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Covasna, Dâmboviţa şi Neamţ, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de administrare a ajutoarelor umanitare din rezervele de stat
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de jandarmi Judeţean Constanţa (U.M.0406 Constanţa)
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.9/2018 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A , aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională a Uraniului S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind unele măsuri la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ”Aeroporturi-Bucureşti”-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei ”Telefonul Copilului” ca fiind de utilitate publică
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Băile Felix, la 26 aprilie 2018 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2018 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului Naţional de Acţiune la Radon
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2018 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Consolidare, reabilitare termică şi modernizare corp C 1, sediu I.G.S.U”, realizat prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I”-S.A
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil-construcţie şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bicaz
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Căşeiu, judeţul Cluj
III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare
2. MEMORANDUM cu tema: „Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Judeţean Buzău, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unui imobil – teren cu suprafaţa de 4.000 mp, situat în Municipiul Buzău, B-dul Gării nr.8, Judeţul Buzău, din domeniul public al Judeţului Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Tribunalului Buzău, pentru construirea sediului Judecătoriei Buzău”
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocupării prin concurs sau examen a 10 posturi vacante din cadrul Autorităţii Navale Române din subordinea Ministerului Transporturilor
IV. RAPOARTE
1. RAPORT privind datoria publică guvernamentală
V. PUNCTE DE VEDERE
1. Proiecte de puncte de vedere cu privire la 14 iniţiative legislative parlamentare

MEDIAFAX

Leave a Response