|vineri, iunie 21, 2024
  • Follow Us!

Sparle si soparle, 19.07.2018 

soparla-cu-volanas
  • În ograda comunei Fârtăţeşti, Curtea de Conturi a constatat că nu au fost respectate prevederile legale privind constituirea și reținerea garanției de bună execuție aferentă unor contracte de achiziție publică servicii de proiectare încheiate în anul 2016. Înregistrarea în evidența contabilă a fondului forestier aparținând domeniului public al localității a fost efectuată eronat în domeniul privat și nu public așa cum prevede legislația în vigoare. S-a menținut nejustificat în evidența contabilă contravaloarea părților sociale deținute de primărie la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA” Vâlcea, în condițiile în care Primăria Fârtățești s-a retras unilateral din asociație. Urmare actului administrativ emis, entitatea auditată avea obligația de a solicita ADI restituirea contravalorii părților sociale în sumă de 8 mii lei și de a reflecta în evidența contabilă respectiva operațiune. În fine, Primaria Fartatesti nu a inventariat în totalitate elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale entității, cu ocazia desfășurării operațiunii de inventariere generală a patrimoniului public și privat pe anul 2016.

 

  • Recent, conducerea Consiliului Judeţean a decis amânarea unor termene din programul de concurs pentru postul de manager la Teatrul „Anton Pann”. Astfel, în data de 8 august este termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs şi a proiectelor, în 20 august va avea loc notarea proiectelor de management, în 3 septembrie interviul etapa a II-a, în perioada 14-17 septembrie va avea loc emiterea documentaţiei de aprobare a rezultatului final al concursului de management câştigător şi a duratei pentru care se va încheia contractul de management, iar la sfârşitul lunii septembrie se va adopta hotărârea Consiliului Judeţean de numire a managerului. Reamintim că actualul director Adrian Roman a anunţat că nu se va înscrie la concurs.

 

  • Având în vedere decizia nr. 8/2018 privind decesul preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii ETA, Ion Iorgu, Adunarea Generală a Acţionarilor a luat act de deces şi a declarat vacant un post de administrator al societăţii ETA, începând cu data de 13 iulie 2018. În prezent, din consiliul de administraţie mai fac parte: Gheorghe Bobocea, Andi Ştefan Davidescu, Vasile-Marius Margarita şi Iuliana Maria Popescu, dar Consiliul Local trebuie să aprobe urgent numirea unui preşedinte interimar.

Leave a Response