|marți, septembrie 26, 2023
  • Follow Us!

Primarul Sorin Vasilache a prezentat raportul cu privire la starea economică, socială şi de mediu a oraşului Olăneşti 

f_350_200_16777215_00_images_6news335_sorin_vasilache_1

 

Recent, primarul Sorin Vasilache a prezentat public raportul cu privire la starea economică, socială şi de mediu a localităţii Băile Olăneşti la finele anului 2017. Din raport aflăm printre altele că la începutul anului trecut, organigrama Primăriei oraşului Băile Olăneşti a fost aprobată cu un număr de 72 posturi din care: 25 funcţionari publici, 41 personal contractual de execuţie, două funcţii de demnitate publică, două funcţii publice de conducere şi două funcţii contractuale de conducere. La sfârşitul anului 2017, Primăria oraşului Băile Olăneşti a avut acelaşi număr de posturi, 72 posturi, din care un singur post vacant, funcţie contractuală de conducere. Un număr de 89 persoane cu handicap accentuat şi grav au beneficiat de asistenţă, dintre aceştia un număr de 15 au beneficiat de serviciile asistenţilor personali, iar 49 persoane sunt beneficiare de indemnizaţie conform Ordinului 794/380/2002. Suma totală cheltuită pentru plata salariilor asistenţilor personali şi indemnizaţii persoane cu handicap în anul 2017 este de 908.785 lei. În anul 2017, au fost eliberate un număr de 218 certificate de urbanism şi un număr de 150 autorizaţii de construcţie. Pentru certificatele de urbanism eliberate, Primăria oraşului Băile Olăneşti la data de 31.12.2017, a încasat suma de 3429 lei, pentru certificate edificare construcţii a fost încasată suma de 1125 lei, iar pentru autorizaţiile de construcţie şi autorizaţiile de desfiinţare, a fost încasată suma de 183321 lei, pentru regularizare autorizaţii s-a încasat suina de 11475 lei. În oraşul Băile Olăneşti au funcţionat si funcţionează 3 cabinete medicale individuale – medici de familie. Cele 3 cabinete medicale ale medicilor de familie, precum şi un cabinet stomatologic modem, funcţionează într-un spaţiu achiziţionat de primărie prin credit bancar şi modernizat. Activitatea medicală a avut şi are o contribuţie importantă la îmbunătăţirea stării de sănătate a locuitorilor oraşului Băile Olăneşti şi a localităţilor componente. În oraşul Băile Olăneşti funcţionează 3 şcoli şi 3 grădiniţe: Liceul tehnologic „Iustinian Marina” din oraşul Băile Olăneşti, Şcoala cu cls I-VIII Dumitru Bădescu – Olăneşti sat, şi Şcoala cu clasele I-VIII Ionescu Cheianu din localitatea componentă Cheia. În vara anului 2017, elevii care au absolvit clasa a VIII-a la Grupul Şcolar Iustinian Marina au obţinut rezultate foarte bune, fiind admişi la eolegiile şi liceele cu renume din judeţul Vâlcea. De asemenea, menţionăm faptul că rezultate bune au obţinut elevii şi la examenul de bacalaureat din vara anului 2017. Principalele misiuni de audit public intern realizate pe anul 2017 la Primăria Olăneşti au fost următoarele: evaluarea sistemului de organizare şi desfăşurare a activităţii de casierie în conformitate cu procedurile Regulamentului operaţiunilor de casa; urmărirea şi încasarea veniturilor din amenzi; evaluarea sistemului de organizare si exercitare a controlului financiar preventiv propriu la Liceul tehnologic Justinian Marina; verificarea modului de efectuare a cheltuielilor cu carburanţii pentru autovehiculele din parcul auto al instituţiei; verificarea modului în care s-a făcut inventarierea patrimoniului instituţiei în anul 2016; verificarea modului de încasare a taxei pentru eliberarea ccrtifîcatelor fiscale, contribuabililor persoane fizice şi juridice.

Leave a Response