|duminică, iunie 16, 2024
 • Follow Us!

Proiecte IMPORTANTE pentru municipiu pe ordinea de zi a Consiliului Local Ramnicu Valcea 

gutau-terenuri-sport

 

In data de 31.07.2018, ora 13.00, în sala de şedinţe a Primăriei va avea loc şedinţa  ordinară  a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, , cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la 30 iunie 2018.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituțiilor de cultură, sport și asistență socială pentru anul 2018.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2018.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitare iluminat public în Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv realizarea unei canalizații subterane noi aferente rețelelor electrice și de telecomunicații”.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – P9, C12, P2, P6, P8”.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 14B, Bloc 119, Bloc 120, Bloc D1-8, Bloc B1-2, Bloc 125, Bloc S4”.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea A53, C16, A10, B2, C24”.
 8. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bl. M.V. Popescu, Bl.C11, Bl.10, Bl.21, P7, Bl.C3, Bl.A36/2, Bl.A14”.
 9. Raport și proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu către Serviciul de Telecomunicații Speciale – Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Vâlcea.
 10. Raport și proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor puncte de colectare a deșeurilor menajere.
 11. Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea destinației imobilului apartament nr.42, bloc A7, sc.B, etaj X, bulevardul Pandurilor.
 12. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.222/06.07.2018 de aprobare a Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: ”SEDIU ADMINISTRATIV”.
 13. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public din municipiul Râmnicu Vâlcea”.
 14. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu data de 01.08.2018.
 15. Raport și proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr.4 (poz.4 funcții contractuale de execuție pe grade și trepte profesionale) la Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public, Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea.
 16. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.13 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 31.03.2015.
 17. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Asociere în vederea organizării în parteneriat a evenimentului ”Electric Circle”, 10-11.08.2018.
 18. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării a doi consilieri locali la Zilele Orașului Kromeriz.
 19. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea Programului local multianual de creștere a performanței energetice la blocurile de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea.
 20. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 152/29.05.2018 referitoare la trecerea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia.
 21. Raport și proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 197 din 27.06.2018 referitoare la transmiterea imobilului-teren în suprafață de 19.834 m.p. și construcții în suprafață de 6.119 m.p., situat în bdul Nicolae Bălcescu nr. 26, din proprietatea Municipiului și administrarea Consiliului Local, în proprietatea statului și administrarea Ministerului Educației Naționale-Universitatea din Pitești.
 22. Raport și proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de preluare a contractelor de închiriere pentru spațiile din incinta imobilului-construcție situat în Râmnicu Vâlcea, strada General Magheru nr. 25, imobil achiziționat în baza Hotărârii Consiliului Local 110/2018.
 23. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și RLU – Zona Dealul Malului, inițiator Municipiul Râmnicu Vâlcea.
 24. Raport și proiect de hotărâre privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada ianuarie – iunie 2018.
 25. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Râmnicu Vâlcea cu Județul Vâlcea, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive derulate de ”Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de asociere.
 26. Întrebări, interpelări, petiții, informare consilieri locali.

 

Leave a Response