|vineri, aprilie 19, 2024
  • Follow Us!

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a avut în luna iulie o multitudine de activităţi 

costi-radulescu-715x400-685x320

 

În cadrul unei informări privind activitatea din luna iulie a preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, se menţionează că, în data de 05.07.2018, la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, a avut loc şedinţa de deschidere oficială a proiectului „Dezvoltarea unui sistem unitar de management ai caiităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea si al instituţiilor subordonate”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, în baza contractului de finanţare nr.135 din 13.06.2018. La şedinţă au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, Administratorul Public şi Managerul de Proiect, Adrian Mihăilă, membrii echipei de management a proiectului, echipa de experţi interni implicaţi în implementarea proiectului, precum şi reprezentanţii instituţiilor publice subordonate participante în proiect. Preşedintele Constantin Rădulescu a mulţumit echipei care a pregătit proiectul şi a reuşit obţinerea acestei finanţări nerambursabile de peste 600.000 lei, care aduce o economie importantă Ia bugetul judeţului, în condiţiile în care implementarea unui sistem de management al calităţii la nivelul tuturor instituţiilor publice din România este o măsură obligatorie, care trebuie finalizată până la sfârşitul anului 2020, în conformitate cu Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014 – 2020. În încheiere, a urat succes echipei de implementare a proiectului şi a mulţumit tuturor celor prezenţi la eveniment pentru participare, precum şi pentru buna colaborare pe care a avut-o în cei doi ani de mandat cu toate institutiile din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea. Vineri, 6 iulie, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a participat, alături de Prefectul Judeţului, Florian Marin, la şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, în scopul adoptării, în regim de urgenţă, a unor hotărâri, ce ţin de competenţa acestei structuri. Au fost prezentate materiale de specialitate de către conducerile sau reprezentanţii SGA Vâlcea, ANIF Vâlcea, Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, Direcţiei Sanitar-Veterinare Vâlcea şi AJPIS Vâlcea, referitoare Ia situaţiile de urgenţă înregistrate pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea şi a judeţului Vâlcea, în perioada 27.06.2018 – 05.07.2018; solicitările autorităţilor locale şi SEGA Vâlcea, pentru scoaterea de la rezerva de stat a cantităţii de 38,60 tone motorină, în vederea realizării lucrărilor de intervenţie la infrastructura grav afectată de fenomenele hidrometeorologice din judeţ; reactivarea Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), pentru prevenirea, supravegherea şi combaterea pestei porcine africane. O nouă întâlnire între Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea şi Prefectul judeţului a avut loc luni, 9 iulie 2018, pentru a dezbate două probleme de interes judeţean, cu privire la întreprinderea de măsuri pentru realizarea în condiţii optime a transportului de persoane, în judeţul nostru şi la analiza activitătilor realizate de către institutiile societătile, comerciale si regiile autonome, din cadrul CJSU pe perioada codului galben de precipitaţii. În data de 9 iulie, preşedintele Constantin Rădulescu a efectuat o vizită de lucru la câteva lucrări aflate în execuţie de către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea. Pe DJ 676 A Dozesti – Fârtătestî – Roşiile, drum care străbate comunele Fârtăţeşti şi Roşiile, s-au finalizat lucrările de asfaltare şi modernizare a sectorului de drum în lungime de 1,7 km, între km 12+575 – 14+275. în aceste condiţii, DJ 676 A asigură condiţii civilizate de circulaţie a tuturor participanţilor la trafic, având în vedere că este o zonă cu uriaş potenţial agro-turistic. O altă lucrare la care Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a efectuat o verificare a fost “Refacere podeţe pe DJ 643 B. Băbeni Oltetu – Măciuca – Cermegesti – Chiriaesti – Roesti (DN 65Ch km 20+950. km 26+300 si km 31+100”, unde la momentul vizitei erau executate variantele de circulaţie la podeţele situate la km 20+950 şi km 26+300. Şi DJ 676 G Zătreni – Tetoiu a beneficiat de atenţia Preşedintelui Constantin Rădulescu, unde, la km 0+500, un podeţ a fost colmatat în totalitate, iar împreună cu drumarii, a analizat situaţia ajungând la concluzia că se impune înlocuirea tuburilor şi montarea unui podeţ cu diametrul mai mare. Tot pe acest drum, la km 2+800 podeţele existente trebuie prelungite cu 2,5 m. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, alături de Prefectul judeţului şi de conducerile structurilor angrenate în rezolvarea situaţiilor de urgenţă (ISU, IPJ, IJJ, ABA, SDN, Distribuţie Oltenia), s-a deplasat marţi, 10.07.2018. după finalizarea şedinţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, în zonele afectate de inundaţii, în vederea evaluării situaţiei din judeţ şi a dispunerii de măsuri. O situatie deosebită a fost în oraşul Băbeni unde au fost evacuate un număr de 77 de persoane de pe strada Râioasa şi alte 54 persoane din punctul Valea Mare. Având în vedere situaţia gravă cu care se confruntă cetăţenii afectaţi de precipitaţiile abundente, în zonă s-au deplasat şi ministrul Apelor şi Pădurilor, loan Deneş, dar şi Dr. Raed ARAFAT, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Interne şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, asigurându-i pe aceştia de tot sprijinul în demersurile necesare obţinerii fondurilor guvernamentale, pentru înlăturarea efectelor produse de inundaţii. În prezent Consiliul Judeţean Vâlcea pregăteşte, în parteneriat cu Primăria Oraşului Băile Olăneşti, proiectul îmbunătăţirea infrastructurii de turism în oraşui Băiie Olăneşti, judeţul Vâlcea”, în vederea depunerii acestuia în cadrul Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creşteri favorabiie ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism), Obiectivul Specific – Creşterea numărului mediu de salariaţi în staţiunile turistice. Principalele intervenţii care se doresc a se realiza sunt următoarele: reabilitarea/modernizarea trotuarelor pe strada Tudor Vladimirescu, inclusiv crearea de piste pentru biciclişti; reabilitarea sau modernizarea străzii Mihai Eminescu (de la zona Izvorului 24 până la intersecţia cu strada Tisa); reabilitarea/modernizarea străzilor Comanca şi Glodeanu şi crearea de piste pentru biciclişti, dar şi dezvoltarea iluminatului public; amenajarea şi dotarea a două parcuri centrale (Parâng şi Poşta). Astfel, depunerea în parteneriat (Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea şi Oraşul Băile Olăneşti, prin Primăria Oraşului Băile Olăneşti) a unui astfel de proiect în staţiunea Băile Olăneşti, reprezintă o dezvoltare semnificativă a infrastructurii de turism în staţiunea balneo-climaterică si o continuare a investiţiilor din domeniul turismului la nivel judeţean şi local. Vineri, 13 iulie 2018. în sala 2 a Instituţiei Prefectului, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a convocat alături de Prefectul judeţului, o şedinţă de lucru pentru analizarea şi dispunerea de măsuri, în cazul a trei situaţii apărute în localităţile Băbeni, Alunu şi Ocnele Mari, în urma precipitaţiilor şi a codului roşu. La întâlnire au participat alături de doamna subprefect Aurora Gherghina, conducătorii şi reprezentanţii instituţiilor/societăţilor implicate în rezolvarea acestor probleme (ISU Vâlcea, ABA Olt, SGA Vâlcea, Sucursala Hidrocentrale Vâlcea, Secţia Drumuri Naţionale Vâlcea, CET Govora S.A – Direcţia Exploatare Minieră Berbeşti, ANIF Vâlcea, Inspectoratul Construcţii Vâlcea, Consiliul Judeţean Vâlcea, Instituţia Prefectului Vâlcea), precum şi primarii localităţilor Băbeni şi Alunu. În cadrul întâlnirii au fost analizate aspecte privind stadiul de efectuare a lucrărilor tehnice de amenajare a râului Bistriţa, dar şi a pârâului Stăncălău, de către societăţile responsabile (Hidroelectrica şi ABA Olt); stadiul lucrărilor de întubare de pe pârâul Olteţ, în comuna Alunu, sat Alunu; situaţia privind drenarea apei de pe halda de steril; situaţia pârâului Sărat din oraşul Ocnele Mari. În urma întâlnirii au fost stabilite măsuri privind urgentarea demersurilor tehnico-juridice de către Hidroelectrica şi ABA Olt, astfel încât în cel mai scurt timp să înceapă lucrările de amenajare a celor două cursuri de apă şi constituirea unei comisii formată din specialiştii structurilor de specialitate care se va deplasa în zona Alunu şi va întocmi un raport cu stadiul lucrărilor de intubare a pârâului Olteţ. Materiale privind necesitatea finanţării lucrărilor începute pe pârâul Olteţ vor fi întocmite de către Departamentul pentru Situaţii de Urgentă din cadrul MAI, Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Mediului si ANAR. Referitor la situaţia din Ocnele Mari, a fost organizată la Instituţia Prefectului o întâlnire cu reprezentanţii Ministerului Economiei, SC Conversmin SA, ABA Olt, Consiliului Judeţean Vâlcea si Primăriei Ocnele Mari, în vederea definitivării predării amplasamentului pârâului Sărat către ABA Olt. Vineri, 13.07.2018. la sediul societătii CET Govora S.A.. a avut loc o întâlnire între Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, însoţit de specialişti din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, şi reprezentanţi ai conducerii societăţii CET Govora S.A., întâlnire ce a avut ca scop analiza tuturor problemelor organizatorice cu care se confruntă S.C. CET Govora, în scopul identificării de soluţii pentru rezolvarea acestora. Cu acest prilej, s-a discutat despre strategia pe care trebuie să o urmeze, în scopul definitivării documentaţiei de conformare la cerinţele de mediu pentru unitate, despre situaţia stocurilor de cărbune şi cea a transportului pe calea ferată, în condiţiile stopării transportului, ca urmare a alunecărilor de teren de pe traseu. De asemenea, s-a stabilit necesitatea de a suplimenta transportul auto până la soluţionarea avariilor apărute la calea ferată. Urmare solicitărilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Guvernul României a alocat din Fondul de Intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, suma de 11.700 mii lei, pentru ca drumurile judeţene închise sau aflate în pericol iminent de închidere să fie redate circulaţiei în cel mai scurt timp şi în cele mai bune condiţii. Este vorba despre 3 drumuri de importanţă capitală pentru turismul din judeţul Vâlcea – două tronsoane din Drumul Olteniei de sub Munte, unu în Vaideeni şi unu în Bărbăteşti (care leagă Gorjul de Vâlcea, pe sub culmea Munţilor Căpăţânii) şi de drumul monahal care duce ia mănăstirea Flămânda. Astfel, 3 localităţi din judeţul Vâlcea, respectiv, Bărbăteşti, Vaideeni şi Nicolae Bălcescu, primesc finanţare pentru refacerea infrastructurii afectate de calamităţile naturale. Banii au fost alocaţi pentru executarea lucrărilor de refacere pod din beton armat şi amenajări hidro amonte şi aval, situat pe DJ 646 E – Bodeşti – Bărbăteşti, refacere structură rutieră pe DJ 665 – limita judeţui Gorj – Vaideeni şi refacere fundaţie drum şi structură rutieră pe DJ 678 D – Galicea – Nicolae Bălcescu – Punctul Tupani-Dicu. În perioada imediat următoare vor fi demarate şi lucrările necesare eliminării efectelor acestor calamităţi naturale, care au produs pagube semnificative, astfel încât drumul să fie redat circulaţiei, în cel mai scurt timp posibil. Consiliul Judeţean Vâlcea continuă demersurile pentru retehnologizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a municipiului Râmnicu Vâlcea, în scopul asigurării confortului necesar populaţiei municipiului (servicii de calitate la costuri suportabile) şi conformării la cerinţele de mediu asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. În continuarea proiectului major de 209 milioane Iei (fără TVA), implementat de Consiliul Judeţean Vâlcea prin POS Mediu, prin care s-a retehnologizat cazanul 7 din CET Govora, cel care asigură serviciul de termoficare pentru populaţia Municipiului Râmnicu Vâlcea, etapa a ll-a a proiectului major ”Reabilitarea sistemuiui de termoficare urbană ia nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, care prevede în valoarea de 81,8 milioane lei, reabilitarea a 3,25 km reţea de transport a agentului termic de la CET Govora la punctele termice din oraş şi a 10 km reţea de distribuţie de Ia punctele termice către case şi blocurile de locuinţe, a fost transmis prin intermediul aplicaţiei informatice MySMIS în data de 11.06.2018 în vederea finanţării prin Programul Operaţional infrastructură Mare (POIM). În data de 19.07.2018 Direcţia Generală Programe Europene, Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene ne-a comunicat că proiectul depus a parcurs cu succes etapa de evaluare administrativă şi a eligibilităţii, intrând astfel în linie dreaptă pentru semnarea contractului de finanţare, după parcurgerea ultimelor două etape – cea de evaluare tehnico-economică şi cea pre-contractuală. Luni. 23.07.2018. la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, a avut loc o întâlnire între Preşedintele Constantin Rădulescu, conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea (DSP Vâlcea) şi reprezentanţi ai conducerii Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Animalelor Vâlcea (DSVSA Vâlcea). La întâlnirea organizată cu scopul de a stabili măsurile care trebuie dispuse pentru prevenirea apariţiei pestei porcine africane în judeţul Vâlcea, au participat şi funcţionari din cadrul aparatului de specialitate al instituţiei. Având în vedere că pesta porcină a fost depistată şi pe teritoriul tării noastre, pentru evitarea apariţiei acesteia şi în judeţul nostru, Preşedintele Constantin Rădulescu a solicitat conducerii DSVSA Vâlcea să dispună măsurile legale care se impun în ceea ce priveşte circulaţia animalelor vii şi să fie informat zilnic cu privire la situaţia de la nivelul judeţului Vâlcea. Luni. 23.07.2018, Ia sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, Preşedintele Constantin Rădulescu a convocat o întâlnire de lucru cu conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăeşti, reprezentantul conducerii Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea şi conducerea Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, în cadrul căreia s-a discutat despre problemele cu care se confruntă şi pentru a căror rezolvare este nevoie de sprijinul Consiliului Judeţean Vâlcea. Conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăeşti, a solicitat sprijin pentru realizarea unor lucrări de reabilitare şi modernizare a unor spaţii din incinta spitalului, iar din partea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea solicitările s-au referit la realizarea unor noi investiţii, cu scopul de a îmbunătăţii calitatea serviciilor oferite pacienţilor. Luni, 23 iulie, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea s-a deplasat în comuna Bărbăteşti, pe DJ 646 E Bodesti – Bărbăteşti, peste pârâul Otăsău, pentru a verifica stadiul executării lucrărilor de refacere pod din beton armat şi amenajări hidrotehnice, necesare pentru asigurarea stabilităţii podului, unde există pericolul iminent de întrerupere a circulaţiei. La această întâlnire, la care au fost prezenţi şi primarul comunei Bărbăteşti, Bănacu Constantin, şi conducerea R.A.J.D.P. Vâlcea, au fost stabilite câteva măsuri cu aplicare imediată pentru asigurarea continuităţii traficului pe pod în condiţii de securitate. Podul are o lungime de 22 m şi face legătura între cele două sate Bodeşti şi Bărbăteşti. S-a verificat, de asemenea, starea tehnică generală a DJ 649 Băile Govora – Pietrari si DJ 647 Mihăeşti – Băile Govora, unde s-a stabilit că sunt necesare lucrări de curăţare a şanţurilor şi a acostamentelor.

Leave a Response