|duminică, iunie 16, 2024
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean sprijină sportul de performanţă din cadrul „Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea” 

gutau-si-radulescu-715x400

 

Luni, 30 iulie 2018, Consiliul Judeţean a aprobat asocierea Judeţului Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea cu Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea susţinerii sportului de performanţă în cadrul competiţiilor sportive derulate de „Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea” precum şi aprobarea modelului cadru al contractului de asociere. „Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea” este o instituţie publică de interes local cu personalitate juridică de drept public, în subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 311/199 din 29.11.2016. „Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea” are în structura sa următoarele secţii sportive: handbal, fotbal şi sportul pentru toţi. Prin adresa nr. 25304 din 12.07.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 9659 din 12.07.2018, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea analiza oportunităţii asocierii Judeţului Vâlcea cu Municipiul Râmnicu Vâlcea, în vederea susţinerii sportului de performanţă în cadrul competiţiilor sportive desfăşurate de „Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”. Potrivit prevederilor din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean hotărăşte în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară, în vederea promovării unor interese comune. Totodată potrivit prevederilor din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea de sen/icii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază de contracte de asociere, în care se prevăd şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale implicate. Contractele de asociere se încheie de către ordonatorii principali de credite, în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat în colaborare sau asociere. Obiectul contractului de asociere îl constituie asocierea Judeţului Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea cu Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru susţinerea sportului de performanţă în cadrul competiţiilor organizate de către „Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea” sau la competiţiile sportive la care participă sportivi din instituţia publică respectivă, pentru sprijinirea sportivilor, în realizarea de performanţe sportive. Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt prezentate în contractul cadru de asociere. Potrivit prevederilor din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea s-a împuternicit să semneze Contractul de Asociere în forma prezentată în anexa la proiectul de hotărâre initiat.

Leave a Response