|duminică, iunie 16, 2024
  • Follow Us!

Primăria Stoeneşti a operat o rectificare a bugetului local de 830 milioane de lei vechi 

Primar Stoenesti Dumbrava Tibi Pirnau

 

În urma propunerii primarului Gheorghe Dumbravă, Consiliul Local al comunei Stoeneşti a aprobat recent o rectificare pozitivă a bugetului local de 830 milioane de lei vechi, din care 300 milioane de lei vechi sunt din subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii şi 530 milioane de lei vechi sume primite de la UE. În raportul întocmit de Primăria Stoeneşti se arată: „În conformitate cu prevederile art.36, alin.2,lit. (b şi alin.4,lit.(a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,respectiv art. 36. (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului; atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului. În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local: aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar; coroborate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare la art. 19. – (1) Bugetele locale si celelalte bugete prevazute la art. 1 alin. (2) se aproba astfel: bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor externe nerambursabile, de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, judetelor si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz; bugetele institutiilor publice, de catre consiliile prevazute la lit. a), in functie de subordonarea acestora. Pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificarilor bugetelor locale li se vor aplica aceleasi proceduri ca si aprobarii iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar”.

Leave a Response