|duminică, iunie 16, 2024
  • Follow Us!

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Maica Vieții s-a mutat la viața cerească, la comuniunea cu Dumnezeu Cel veșnic” 

Varsanufie Frasinei

„Maica Domnului este mijlocitoarea rugăciunilor noastre și ocrotitoarea tuturor celor care îi cer ajutorul”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Mănăstirea Frăsinei, la Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

„Maica Domnului s-a mutat cu sufletul la viața cerească, iar apoi cu trupul, către Tronul Preasfintei Treimi, de unde necontenit înalță rugăciuni înaintea Fiului Său pe Care L-a născut, înalță rugăciuni înaintea Duhului Sfânt, Care a umbrit-o pe ea la „începutul mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac” și înalță rugăciuni înaintea Tatălui, Care a ales-o să fie mama Fiului Său. De aceea, nu se cuvenea ca trupul ei, unde, ca din porfiră S-a țesut Trupul Mântuitorului Hristos, Cel Care a biruit moartea prin Înviere și S-a înălțat cu Trupul la Cer, să fie dat stricăciunii. „Cuvântul Cel născut din ea a mutat-o întreagă la Sine Însuşi şi a binevoit ca ea să vieţuiască şi să fie împreună cu El pururea”, arată Sfântul Simeon Metafrastul.

Fiind Maica Vieții, izbăvește din moarte sufletele noastre, pentru că este ocrotitoarea întregului neam omenesc și, în mod aparte, ocrotitoarea familiilor, a mamelor și a copiilor, a monahilor și a monahiilor cărora s-a făcut pildă de aleasă viețuire, de ascultare prin împlinire a poruncilor lui Dumnezeu, fiind deodată maică și pururea fecioară, sfințindu-și viața și îndemnându-ne pe fiecare dintre noi să împlinim chemarea lui Dumnezeu către sfințenie.

La Adormirea Maicii Domnului, „cerurile şi oştirile îngerilor s-au cutremurat prin urcuşul sufletului, iar mai apoi al trupului Prasfintei şi Fericitei Fecioare, iar pământul a fost sfinţit prin purtarea ei pe pământ şi prin punerea în mormânt. Toate văzduhurile şi toate făpturile au primit har prin vederea şi prin bunătatea ei nevăzută şi neîncetată; tot pământul şi toate cetăţile şi toate sufletele credincioşilor s-au umplut şi au sporit prin lucrarea neîncetată a minunilor ei şi prin vindecările şi bunătăţile nenumărate pe care Sfânta, Maica lui Hristos, le arată peste fiecare”, ne învață Sfântul Maxim Mărturitorul.

Sunt nenumărate minunile pe care Maica Domnului le săvârșește, iar canonul sărbătorii ne arată că acestea sunt „ca picurii ploii și ca nisipul mării”. Minunile Maicii Domnului ne încredințează că este grabnic ajutătoare, îmbrățișarea celor nemângâiați, nădejdea celor deznădăjduiți, călăuzitoarea vieții tuturor celor rătăciți și izbăvirea celor din primejdii”, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.

Leave a Response