|vineri, iunie 21, 2024
  • Follow Us!

Primăria Câineni va depune şi implementa proiectul cu fonduri europene „Dotare Serviciu Social şi Educaţional” 

primar-caineni

 

La propunerea primarului Nicolae Ion, Consiliul local al comunei Câineni, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 31.07.2018, a aprobat depunerea si implementarea proiectului „Dotare Serviciu Social şi Educaţional, comuna Câineni, Judeţul Vâlcea” prin FEADR-PNDR 2014-2020, GAL Ţara Oltului, Măsura 19/6B/1 „Facilitarea şi implicare locala prin CENTRU SUPORT COMUNITAR”. S-a mai aproba necesitatea, oportunitatea si potenţialul economie al proiectului „Dotare Serviciu Social şi Educaţional, comuna Câineni, Judeţul Vâlcea”. Toate cheltuielile aferente proiectului sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, precum şi pe toată perioadă de monitorizare şi de mentenanţă a proiectului în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR, potrivit legii. Autoritatea administrativ teritorială comuna Cîineni se obligă să asigure toate sumele necesare acoperirii cheltuielile de mentenanta a investitii ce sunt necesare pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi de la AFIR pentru proiectul „Dotare Serviciu Social şi Educaţional, comuna Câineni, Judeţul Vâlcea”. Numărul locuitorilor deserviţi de proiect – numărul total de locuitori, conform anexa 7 a ghidului solicitantului pentru masura 19/6B/1 „Facilitarea şi implicare locală prin CENTRU SUPORT COMUNITAR – GAL ŢARA OLTULUI” este de 2500 locuitori. Consiliul local al comunei Câineni se angajează că, proiectul „Dotare Serviciu Social şi Educaţional, comuna Câineni, Judeţul Vâlcea” nu va fi generator de venit pentru nici una din componentele social şi educaţional ce urmează a se dota prin prezentul proiect. Primăria Câineni se angajează să asigure din bugetul local cofmantarea proiectului precum si toate costurile neeligibile ce derivă prin implementarea proiectului. Consiliul Local al Comunei Câineni se angajează sa asigure sustenabilitatea investiţiei din surse proprii pe toata perioada de derulare a investiţiei precum si pe toata perioada de monitorizare a proiectului. Primăria se angajează să asigure funcţionalitatea serviciului în combaterea segregării. Reprezentantul legal al Comunei Câineni este, potrivit legii, primarul acesteia, Nicolae Ion, în dubla sa calitate şi de ordonator principal de credite şi de administrator public al comunei.

Leave a Response