|duminică, iunie 16, 2024
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat proiectul „Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale de urgenţă” 

f_350_200_16777215_00_images_afiseelectoralevalcea_radulescu-semnare-contract

 

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat recent proiectul „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Gorj şi Vâlcea la servicii medicale de urgenţă”, care se va depune spre finanţare în cadrul POR 2014-2020 Proiecte nefinalizate – Ambulatorii şi Unităţi de primiri urgenţe, în cadrul apelurilor pentru proiecte nefinalizate, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitie 8.1 – Investitii în infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Operaţiunea 8.2.B – Unităţi de primiri urgenţe. Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 5.862.207,29 lei (inclusiv TVA). Contribuţia proprie în proiect a Judeţului Vâlcea este în cuantum de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 8.292,46 lei, reprezentând cofinanţarea Judeţului Vâlcea la proiectul mentionat. Sumele aprobate vor fi revizuite în conformitate cu ultimul buget rezultat în urma evaluării tehnice şi financiare a cererii de finanţare. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata pregătirii, implementării şi sustenabilităţii proiectului, pentru implementarea acestuia în condiţii optime, se vor asigura din bugetul judeţului Vâlcea. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării sau decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. În conformitate cu prevederile Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Vâlcea pentru perioada 2015-2020, respectiv Direcţia strategică de intervenţie 2.6. Dezvoltarea infrastructurii adecvate la nivel judeţean şi local în vederea reducerii inechităţii accesului la servicii de sănătate, Măsura 2.6.2. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor integrate de urgenţă, Consiliul Judeţean Vâlcea a pregătit şi intenţionează să depună spre finanţare proiectul „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Gorj şi Vâlcea la servicii medicale de urgenţă”. Prin acest proiect de hotărâre se propune aprobarea proiectului „îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Gorj şi Vâlcea la servicii medicale de urgenţă” şi a Acordului de Parteneriat, proiect care se va depune spre finanţare în cadrul POR 2014-2020 Proiecte nefinalizate – Ambulatorii şi Unităţi de primiri urgenţe, în cadrul apelurilor pentru proiecte nefinalizate, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de învestitie 8.1 – Investitii în infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Operaţiunea 8.2.B – Unităţi de primiri urgenţe. Prin acest proiect se urmăreşte rambursarea sumelor plătite din veniturile proprii ale spitalelor, din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale sau de la bugetul de stat/ accize pentru investiţiile în unităţile sanitare aflate pe raza judeţelor Gorj şi Vâlcea, în perioada 2014-2018. Astfel, au fost încadrate ca activităţi/ cheltuieli în acest proiect următoarele achiziţii realizate de Consiliul Judeţean Vâlcea pentru dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea cu: o masă de operaţie ortopedică (116.398,80 lei cu TVA) – pentru o secţie/ departament ce deserveşte Unitatea de Primiri Urgenţe (blocul operator); un ecograf (195.360 lei cu TVA) – pentru Unitatea de Primiri Urgenţe; două injectomate (11.040 lei cu TVA) – pentru Unitatea de Primiri Urgenţe. Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, de la semnarea contractului de finanţare.

Leave a Response