|vineri, iunie 21, 2024
  • Follow Us!

Abateri GRAVE descoperite la Primăria comunei Mitrofani la derularea a 5 investiţii 

prejudicii-de-1173-miliarde-de-lei-constatate-de-curtea-de-conturi-in-ultimul-sau-raport-privind-activitatea-institutiilor-publice

 

În urma unor verificări ale Curţii de Conturi la Primăria comunei Mitrofani, judeţul Vâlcea, s-a identificat că, în 2016, au fost acceptate la plată lucrări executate în cantități mai mici decât cele înscrise în situațiile de lucrări pentru șanțuri pereate, în sumă totală de 8 mii lei, la lucrările de modernizare și asfaltare drumuri comunale. Primăria Mitrofani a efectuat plăți nelegale în sumă de 112 mii lei pentru decontarea unor lucrări neexecutate, dar înscrise în situațiile de lucrări și facturate pentru obiectivul de investiții „Canalizare menajeră și stație de epurare Comuna Mitrofani, satele Racu și Mitrofani, județul Vâlcea”. S-au calculat accesorii în sumă de 11 mii lei. Au fost efectuate plăți aferente obiectivului de investiții „Alimentare cu apă comuna Mitrofani, satele Racu și Mitrofani, județul Vâlcea”, pentru lucrări facturate dar neexecutate, în sumă totală de 4 mii lei. A fost efectuată o plată nelegală la lucrările reprezentând „Refacere și amenajare DC 98, a drumului de interes local în satul Cetățeaua și refacere pod peste pârâul Izvorașu”, în sumă totală de 153 mii lei, prin acceptarea la plată și decontarea unor lucrări neexecutate, sau a unor lucrări executate în cantități mai mici decât cele înscrise în situațiile de lucrări. Primăria comunei Mitrofani a acordat în data de 11.11.2015 un avans unui furnizor de lucrări de asfaltare, în sumă totală de 347 mii lei și care a fost justificat abia în luna iunie 2016, fără a se calcula și încasa majorări de întârziere în sumă totală de 35 mii lei, pentru perioada de când s-a acordat avansul şi până în momentul justificării acestuia.

Tot Primăria comunei Mitrofani nu a evidențiat în contul activelor fixe obiectivele de investiții finalizate și recepționate în valoare totala de 7381 mii lei. În urma analizei categoriei de operațiuni „Active financiare”, s-a constatat faptul ca potrivit datelor din balanța de verificare contabilă la data de 31.12.2016 și din situațiile financiare, nu au fost înregistrate în evidența contabilă a activelor financiare ale entității, participațiile la patrimoniul altor asociații și entități asociative. Școala Gimnazială Mitrofani a calculat diferențe salariale în baza prevederilor Legii nr. 85/2016, dar nu a înregistrat aceste sume în conturile de provizioane. Sistemul de control intern managerial a fost proiectat, dar a fost implementat cu deficiențe. S-a constatat că în anul 2016, la Școala Gimnazială Mitrofani, nu a fost aplicată viza de control financiar preventiv pe documentele aferente plăților efectuate din bugetul propriu al entității. În urma analizei categoriei de operațiuni „Venituri din impozitul pe mijloacele de transport”, s-a constatat faptul că nu s-au luat toate măsurile de urmărire și executare silită a creanțelor bugetare potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, în vederea încasării acestora, respectiv prevenirii prescrierii debitelor de încasat la toți debitorii aflați în evidență (somație de plată, popriri conturi bancare, popriri terți, după caz, sechestru asigurator, valorificare de bunuri). Primăria comunei Mitrofani nu a înregistrat în evidența contabilă și virată, cota de 40% din impozitul pe mijloacele de transport cu masa autorizata peste 12 tone, încasat în anul 2016, care conform prevederilor legale constituie venituri ale bugetului județean.

(Petre Coman)

Leave a Response