|vineri, iunie 21, 2024
  • Follow Us!

Consiliul Local va aloca fonduri pentru investiţii, pentru concertul lui Gheorghe Gheorghiu şi pentru Ziua Recoltei 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4

 

Primarul Mircia Gutău a convocat în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 30 august 2018, cu următoarea ordine de zi: raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: bl.3, bl.64, bl.Filipin, bl.D3, bl.D4”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General şi a Memoriului Tehnic aferente obiectivului de investiţii ’’Consolidare pavaj pentru acces carosabil de intervenţie parc Zăvoi – etapa II”; raport şi proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Râmnicu Vâlcea la organizarea evenimentului cultural „Concert Gheorghe Gheorghiu”; raport şi proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Râmnicu Vâlcea la organizarea unui eveniment cultural în cadrul manifestării ’’Ziua Recoltei”; raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind premierea elevilor din unităţile de învătamant din municipiul Râmnicu Vâlcea care au obţinut media 10 (zece) la examenul de evaluare naţională pentru absovenţii clasei a Vlll-a din anul 2018 şi la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.22 din ’’Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor publice cu plată din municipiul Râmnicu Vâlcea”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 115 din 29 aprilie 2011; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 93/28.04.2006, referitoare la majorarea tarifelor de transport public local de călători practicat de ETA SA, asa cum a fost modificată si completată prin hotărârile nr. 25/31.01.2008 şi nr. 263/29.09.2011; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcării subterane din zona centrală, Râmnicu Vâlcea” şi a taxelor de utilizare a parcării subterane; raport şi proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile- terenuri situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, zona Nord, aferente Cimitirului Cetăţuia; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Amplasare imobil locuinţe colective D+P+6E-7E retras cu spaţii comerciale la parter – bulevardul Dem Rădulescu nr. 52, investitor Cioacă Viorica; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Modificări în timpul execuţiei hală depozitare şi birouri, începute în baza A.C. 413/15967 din 09.05.2018 – aleea Parteneriatului nr. 24, investitor SC NORDEXIM SRL; raport şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea PIEŢE PREST S.A; raport şi proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei de Protecţie Socială Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Municipiului Râmnicu Vâlcea şi a primarului municipiului; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local; raport şi proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.270/158 din 28.10.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia de licitaţie pentru concesionarea loturilor libere situate în Râmnicu Vâlcea, zona Baraj Sud-Parc Industrial; raport şi proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Creşe al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response