|duminică, decembrie 10, 2023
  • Follow Us!

O prioritate a primarului din Olănești, Sorin Vasilache, este amenajarea de parcuri în localitate 

f_350_200_16777215_00_images_6news335_sorin_vasilache_1

 

Una dintre prioritățile primarului din Olănești, Sorin Vasilache este amenajarea a două noi parcuri: Parcul Parâng şi Parcul Poştei. Aceasta înseamnă amenajarea terenului, realizarea de amenajări peisagistice în ton cu istoria şi flora locală, realizarea de sistem de irigaţii automatizat, realizarea unui sistem de drenaj de suprafaţă sau de adâncime după caz, realizarea unor spaţii de şedere şi socializare corespunzătoare, realizarea unei zone în care să fie amenajate elemente cu apă, înlocuirea mobilierului specific parcului, refacerea sistemului de iluminat, înlocuirea pavajului cu unul adecvat temei propuse, realizarea unui punct de informare, etc. Recent, primarul Sorin Vasilache a prezentat public raportul cu privire la starea economică, socială şi de mediu a localităţii Băile Olăneşti la finele anului 2017. Din raport aflăm printre altele că la începutul anului trecut, organigrama Primăriei oraşului Băile Olăneşti a fost aprobată cu un număr de 72 posturi din care: 25 funcţionari publici, 41 personal contractual de execuţie, două funcţii de demnitate publică, două funcţii publice de conducere şi două funcţii contractuale de conducere. La sfârşitul anului 2017, Primăria oraşului Băile Olăneşti a avut acelaşi număr de posturi, 72 posturi, din care un singur post vacant, funcţie contractuală de conducere. Un număr de 89 persoane cu handicap accentuat şi grav au beneficiat de asistenţă, dintre aceştia un număr de 15 au beneficiat de serviciile asistenţilor personali, iar 49 persoane sunt beneficiare de indemnizaţie conform Ordinului 794/380/2002. Suma totală cheltuită pentru plata salariilor asistenţilor personali şi indemnizaţii persoane cu handicap în anul 2017 este de 908.785 lei. În anul 2017, au fost eliberate un număr de 218 certificate de urbanism şi un număr de 150 autorizaţii de construcţie. Pentru certificatele de urbanism eliberate, Primăria oraşului Băile Olăneşti la data de 31.12.2017, a încasat suma de 3429 lei, pentru certificate edificare construcţii a fost încasată suma de 1125 lei, iar pentru autorizaţiile de construcţie şi autorizaţiile de desfiinţare, a fost încasată suma de 183321 lei, pentru regularizare autorizaţii s-a încasat suina de 11475 lei. În oraşul Băile Olăneşti au funcţionat si funcţionează 3 cabinete medicale individuale – medici de familie. Cele 3 cabinete medicale ale medicilor de familie, precum şi un cabinet stomatologic modem, funcţionează într-un spaţiu achiziţionat de primărie prin credit bancar şi modernizat. Activitatea medicală a avut şi are o contribuţie importantă la îmbunătăţirea stării de sănătate a locuitorilor oraşului Băile Olăneşti şi a localităţilor componente.

Leave a Response