|luni, decembrie 11, 2023
  • Follow Us!

Primăria Păuşeşti Măglaşi a actualizat valoarea investiţiei „Reabilitare Dispensar Medical Uman” la 200.000 de euro 

dediu_alexandru1

 

Consiliul Local al Comunei Păuşeşti-Măglaşi, întrunit în şedinţa ordinară în data de 05.09.2018, a aprobat devizul general actualizat al obiectivului de investiţii „Reabilitare Dispensar Medical Uman, Comuna Păuşeşti-Măglaşi, judeţul Vâlcea”, la suma de peste 200.000 de euro. În perioada imediat următoare, primarul comunei Păuşeşti-Măglaşi, Alexandru Dediu, va implementa proiectul „Centru de zi şi unitate de îngrijire la domiciliu în comuna Păuşeşti Măglaşi, judeţul Vâlcea”, care se va depune spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale, Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: persoane vârstnice, Apelul 1 Servicii sociale şi socio-medicale pentru vârstnici care au împlinit vârsta de 65 ani. Contribuţia proprie la realizarea proiectului în cuantum de 52.782,12 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului „Centru de zi şi unitate de îngrijire la domiciliu în comuna Păuşeşti Măglaşi, judeţul Vâlcea”. Comuna Păuşeşti Măglaşi va asigura toate cheltuielile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente implementării proiectului. Consiliul Local Păuşeşti Măglaşi a arpobat resursele financiare necesare implementării activităţilor din proiect până la rambursarea şi decontarea ulterioară a acestora din instrumente structurale, toate eventualele depăşiri ale bugetului contractat, precum şi sustenabilitatea proiectului pe o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea acestuia. Primăria Păuşeşti Măglaşi va menţine proprietatea facilităţilor construite sau reabilitate, a bunurilor achiziţionate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare şi nu le va ipoteca, cu excepţia situaţiilor prevăzute în contractul de finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 (cinci ani) ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul contractului de finanţare. Lucrările la un spital privat au fost demarate în această vară şi în maxim 2 ani, la Păuşeşti Măglaşi, va fi un spital modern, o investiţie privată, unitatea sanitară fiind finanţată de un investitor străin.

Leave a Response