|luni, decembrie 11, 2023
  • Follow Us!

Denisson Energy a finalizat procedura de achiziție publică competitivă pentru atribuirea contractului de execuție lucrări de construcție Stație de alimentare cu gaz natural comprimat pentru vehicule situată în localitatea Chiajna 

42505262_1877791992314567_8990360779622449152_n

Informare proiect CNG Romania: Procedura de achiziție publică competitivă pentru atribuirea contractului de execuție lucrări de construcție Stație de alimentare cu gaz natural comprimat pentru vehicule situată în localitatea Chiajna, lângă autostrada A 1, în zona KIKA Militari – a fost finalizată.
Astfel, au fost declarate caștigătoare S.C. HISPANO CONSTRUCT SRL – pentru Loturile 1, 2, si 3, respectiv S.C. INFRA PLAN SRL – pentru Lotul 4 vizând lucrarile de constructii de zone de servicii și lucrarile de constructii de conducte, linii de comunicatii si electrice.
Durata contractului este de 90 de zile.

Comunicare rezultat procedura în legătura cu procedura competitiva, achiziție CPV – 45223700-3 Lucrări de constructii de zone de servicii si CPV – 45231000 5 Lucrări de constructii de conducte, linii de comunicatii si electrice

SC DENISSON ENERGY SRL

COMUNICARE REZULTAT PROCEDURA

In legatura cu procedura competitiva

ACHIZITIE

CPV – 45223700-3 Lucrari de constructii de zone de servicii

CPV – 45231000-5 Lucrari de constructii de conducte, linii de comunicatii si electrice

In urma analizei ofertelor depuse la Procedura de atribuire a contractului de achizitie executie lucrari Constructia statei de alimentare cu gaz natural comprimat pentru vehicule situata in localitatea Chiajna, str. Spiralei nr. 1, judetul Ilfov  – CPV – 45223700-3 Lucrari de constructii de zone de servicii si CPV – 45231000-5 Lucrari de constructii de conducte, linii de comunicatii si electrice

Ofertele castigatoare au fost desemnate:

S.C. HISPANO CONSTRUCT SRL – pentru Loturile 1, 2, si 3,

respectiv

S.C. INFRA PLAN SRL – pentru Lotul 4,

corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor documentatiei de atribuire.

În România, Denisson Energy, firmă membră a grupului Antares, și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule NGVA România dezvoltă proiectul CNG România, care vizează implementarea a 9 stații de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat (CNG ) de-a lungul coridoarelor pan-europene.

Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de EUR, este derulat în cadrul programului CEF al Agenției pentru Inovație și Rețele (INEA) a Comisiei Europene și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând www.cngromania.eu.

Notă: Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului. Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate.

Antares bun

Leave a Response