|luni, decembrie 4, 2023
  • Follow Us!

Primăriile se pot împrumuta la Trezorerie pentru cofinanţarea proiectelor europene 

bani

 

Guvernul a aprobat, în luna septembrie un proiect de ordonanţă potrivit căruia unităţile administraţiei publice locale pot accesa împrumuturi din venituri din privatizare, în limita sumei a 800 de milioane de lei, pentru cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. Astfel, primăriile vâlcene nu vor mai sta cu mâna întinsă la Consiliul Judeţean sau la Guvern, motivând că nu au bani de cofinanţare pentru proiectele aflate în derulare. Termenul limită de depunere a documentelor este 29 noiembrie 2018. „Prin acest proiect sprijinim autorităţile publice locale să realizeze investiţii finanţate din fonduri europene. Din acest mecanism de sprijin, unităţile administraţiei publice locale pot accesa împrumuturi din venituri din privatizare înregistrate la Trezorerie, în limita sumei a 800 de milioane de lei. Aceste fonduri pot fi utilizate pentru asigurarea de prefinanţări, cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. Prin această măsură răspundem, pe de-o parte, Asociaţiei Municipiilor din România, iar pe de altă parte stimulăm atragerea fondurilor europene pentru realizarea proiectelor locale de infrastructură, şi mă refer la apă, canalizare, şcoli, drumuri, spitale”, a argumentat premierul Viorica Dăncilă. Perioada de rambursare va fi de până la 20 de ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial său integral. Termenul limită de depunere a documentelor este 29 noiembrie 2018. Vineri, 28 septembrie 2018, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 7.732.000 lei (1,68 milioane de euro) cu o maturitate de maxim 5 ani. Contractarea împrumutului se face pentru finanţarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020 pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, în special reabilitări termice de blocuri şi unităţi de învăţământ. Din bugetul local se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului. Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Municipiului Râmnicu Vâlcea următoarele date: hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; valoarea împrumutului contractat/în valuta de contract; gradul de îndatorare a a Municipiului Râmnicu Vâlcea; durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a împrumutului; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

Leave a Response