|luni, decembrie 11, 2023
 • Follow Us!

Proiecte importante pentru municipiu pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu Local Ramnicu Valcea 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4-1

In data de 30.10.2018, ora 13.00, în sala de şedinţă a Primăriei va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi:                                     

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la 30 septembrie 2018.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2018.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituțiilor de cultură, sport și asistență socială pentru anul 2018.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Fondului IID Măsura ISPA cod   2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2018.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut de trezorerie în valoare de 6.670.000 lei în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 89/4 octombrie 2018.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2018.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al ETA S.A pentru anul 2018.
 8. Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unei plăți din bugetul local.
 9. Raport și proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Râmnicu Vâlcea la organizarea unui eveniment științific.
 10. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici la ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe” Bloc Cozia, str. Regina Maria nr.4.
 11. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, la ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe” Bloc 1, Calea lui Traian nr.45.
 12. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Lărgire intersecție strada Ștrandului cu bulevardul Dem Rădulescu”.
 13. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare locuințe ANL pentru tineri Zona Morilor”.
 14. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare locuințe ANL pentru tineri Știrbei Vodă”.
 15. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General și a Memoriului Tehnic de Arhitectură pentru obiectivul de investiții ”Extindere împrejmuire cimitir Cetățuia”.
 16. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unui imobil-teren în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea.
 17. Raport și proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, a bunului imobil cu număr de inventar DP 06632 ”Împrejmuire Arenele Traian”, în vederea demolării.
 18. Raport și proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil – teren, aparținând domeniului public al municipiului și concesionarea către Piețe Prest SA a terenului în suprafață de 3.694 m.p. și a construcției situată pe acesta.
 19. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor cadastrale de dezmembrare în 2 loturi a unui imobil teren în suprafață de 37.762 m.p. și de alipire a lotului 1 în suprafață de 985 m.p cu alte 2 imobile terenuri aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Amenajare parc Știrbei Vodă”.
 20. Raport și proiect de hotărâre privind darea în administrare Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân” a imobilului – construcție și teren aferent, situat în strada Popa Șapcă nr.7.
 21. Raport și proiect de hotărâre privind darea în administrare Colegiului Energetic a imobilului – construcție și teren aferent, situat în Calea lui Traian nr.178.
 22. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și RLU – reactualizare PUZ Goranu 2, inițiator Municipiul Râmnicu Vâlcea.
 23. Raport și proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu ”Amplasare locuințe colective D+P+2E+M cu spații comerciale la parter, strada Patriarh Iustinian Marina nr.16 A”, investitor SC Dumitru Elena Imobiliare SRL.
 24. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu 01.11.2018.
 25. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Municipal Ariel Râmnicu Vâlcea.
 26. Raport și proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.
 27. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.
 28. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Acordului de înfrățire între Municipiul Râmnicu Vâlcea și orașul Agios Nikolaos-Creta – Republica Elenă.
 29. Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA.
 1. Raport și proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 312 din 2018 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2018-2019.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/130/2016, modificată și completată, referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea.
 3. Întrebări, interpelări, petiții, informare consilieri locali.

Leave a Response