|luni, decembrie 4, 2023
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean, convocat să aprobe rectificarea bugetului, precum şi alocări de fonduri pentru susţinerea handbalului si… fotbalului 

Consiliul-Judetean-Valcea-300x295

 

Miercuri, 31 octombrie 2018, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: informare privind activitatea din trimestrul III 2018 a instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea; raport privind participarea la evenimentele organizate în localitatea Agios Nikolaos, Grecia, în perioada 21-26 septembrie 2018; proiect de hotărâre privind rectificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31.01.2018, privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local şi din Fondul de întreţinere, înlocuire şi Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2018 cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la Contractul de Asociere nr. 10884/28178/2018, privind susţinerea sportului de performanţă; proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea cu Oraşul Horezu prin Consiliul Local al Oraşului Horezu, în vederea susţinerii sportului de performanţă în cadrul competiţiilor sportive, precum şi aprobarea modelului cadru al contractului de asociere; proiect de hotărâre privind Rectificarea Bugetului propriu ai judeţului Vâlcea şi a Listelor obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2018; proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2018 şi estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2019 şi 2020; proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseuf judeţean 066 operatorului de transport declarat câştigător în urma organizării licitaţiei electronice la nivel naţional din data de 09.10.2018; proiectul de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 49/3.03. 2017; proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc acţiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, precum şi consumul de carburanţi; proiect de hotărâre privind actualizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2018; proiect de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de selecţie pentru un membru în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentatului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA, să declanşeze o nouă procedură de selecţie pentru membrii în Consiliul de Administraţie al societăţii; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să numească administratorii provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii începând cu data de 22.11.2018; proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea, etc.

Leave a Response