|duminică, iulie 21, 2024
  • Follow Us!

Liceele Sanitar şi Energetic din Rm. Vâlcea vor fi reabilitate termic, potrivit unei decizii a Consiliului Local 

colegiul-energetic

 

Cu unanimitate de voturi, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 octombrie 2018, a aprobat documentaţia tehnico-economică, faza DALI şi indicatorii tehnico-economici inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiectul „Colegiul Energetic – reabilitare termică, la valoarea totală de 7.075.069 lei fără TVA (1,5 milioane de euro). Construcţiile sunt amplasate în zona nord cu intrare din strada Aleea Sergiu Purece şi strada Nicolae Labis, au fost construite în anul 1974, în baza concepţiei şi reglementărilor tehnice din acea perioadă. Realizarea lucrărilor de interventie are drept scop creşterea eficienţei energetice a clădirilor in care lunctioneaza Colegiul Energetic, respectiv reducerea consumurilor anuale de energie primară, in condiţiile asigurarii si menţinerii climatului termic interior, precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii. Proiectul urmeaza a fi finantat prin Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Ghidul solicitantului.

Tot Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a mai aprobat documentaţia tehnico-economică, faza DALI şi indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investitiei propuse a fi realizată prin proiectul „Liceul Sanitar Antim Ivireanul – reabilitare termică” – la valoarea totală de 4.789.638 lei fără TVA. Clădirile Liceului Sanitar „Antim Ivireanul” sunt amplasate pe strada Republicii nr. 19 si au fost construite în anul 1975, în baza concepţiei şi reglementărilor tehnice din acea perioadă. La fel, realizarea lucrărilor de interventie are drept scop creşterea eficienţei energetice a clădirilor în care funcţionează Liceul Sanitar „Antim Ivireanul”, respectiv reducerea consumurilor anuale de energie primară, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al Râmnicului.

(Petre Coman)

Leave a Response