|miercuri, iulie 24, 2024
  • Follow Us!

Primăria Roşiile a modificat nomenclatorul stradal al localităţii 

DIaconu Rosiile

 

Zilele trecute, Consiliul local al comunei Roşiile a aprobat completarea anexei nr 1 al Hotărârii Consiliului Local Roşiile nr. 70/23.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea nomenclaturii stradale al UAT Roşiile, în sensul: se atribuie o nouă denumire de stradă în satul Cherăşti, respectiv Aleea Geamăna; se atribuie o nouă denumire de stradă în satul Romaneşti, respectiv Strada Ghiocelu, aceasta fiind radiată din nomenclator din cadrul satului Răţăleşti, unde greşit a fost introdusă. S-a mai aprobat modificarea şi completarea Anexei nr. 2 al Hotărârii Consiliului Local Roşiile nr. 70/23.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Nomenclaturii Stradale al UAT Roşiile, pentru imobilele situate în intravilanul Comunei Roşiile, în sensul: se completează nomenclatura stradală pentru imobilele situate pe Aleea Geamăna descrisa în sensul art. I lit. a; se completează nomenclatura stradală pentru imobilele situate pe Strada Ghiocelu descrisă în sensul art. I lit. b; se completează nomenclatura stradală pentru strada Flautiştilor din satul Păsărei în sensul că se atribuie numere administrative suplimentare, respectiv 32B; se modifică şi completează nomenclatura stradală pentru strada Păhui din satul Romaneşti (numărul administrativ 1 va deveni 1B, în locul celui iniţial fiind alt titular al dreptului de proprietate, atribuindu-se un număr administrativ suplimentar, se atribuie un număr administrativ suplimentar, respectiv 3B, se modifică titularul dreptului de proprietate aferent numărului administrativ 2 deoarece eronat a fost trecut alt titular); se completează nomenclatura stradală pentru strada Trandafirilor 2 din satul Balaciu în sensul că se atribuie numere administrative suplimentare, respectiv 77B, 77C; se modifică nomenclatura stradală pentru strada descrisă la lit. e). în sensul că se modifică titularul dreptului de proprietate de la numărul administrativ 2. S-a mai decis aprobă modificarea Anexei nr. 3 al Hotărârii Consiliului Local Roşiile nr. 70/23.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Nomenclaturii Stradale al UAT Roşiile, judeţul Vâlcea pentru imobilele construcţii situate în extravilanul Comunei, în sensul că se modifică nomenclatura stradală pentru imobilele descrise la nr. crt. 6 si 7 din HCL nr. 70/2017 deoarece adresa este Cherăşti şi nu Hotăroaia cum greşit s-a redactat. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Roşiile nr. 70/23.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Nomenclaturii Stradale al UAT Roşiile, judeţul Vâlcea rămân neschimbate. Se vor scuti de la plata cheltuielilor ocazionate de preschimbarea actelor de identitate cetăţenii care locuiesc pe străzile a căror denumiri au suferit modificări cu ocazia actualizarii nomenclatorului stradal, dacă va fi cazul.

Leave a Response