|luni, iulie 22, 2024
  • Follow Us!

O noua initiativa legislativa depusa de deputatul Eugen Neata 

Neata Carmen Dan

În data de 8 mai 2018, am depus împreună cu ministrul de interne, doamna Carmen Daniela Dan, o inițiativă legislativă semnată de mai mulți colegi deputați. Inițiativa corecteză o problemă majoră ridicată de administrațiile publice locale, și anume completarea art. 287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal.
Acesta se va completa cu un nou alineat, alin.(1 indice 1) cu următorul cuprins:

“Nerespectarea hotărârii judecătorești prin care s-a aplicat sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității săvârșită prin neprezentarea la primar pentru luarea în evidență și executarea sancțiunii, sustragerea de la executarea sancțiunii după începerea activității sau neîndeplinirea îndatoririlor ce revin la locul de muncă se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani”.

Inițiativa legislativă a trecut de Senat, urmând să intre în dezbatere în Comisa specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei.
Așa cum am precizat de foarte multe ori, natura hotărârii instanței justifică identificarea unor soluții concrete de asigurare a punerii sale în executare. Un astfel de mecanism oferit de legislația în vigoare este reprezentat de art. 287 din Codul penal, care sancționează fapta de nerspectare a hotărârilor judecătorești.
De aceea, pentru restabilirea ordinii, am propus completarea acestui articol astfel încât aceasta să cuprindă o măsură de constrângere și reeducare, care să conducă la achitarea sancțiunilor inițiale, la îndreptarea contravenienților și la prevenirea săvârșirii contravențiilor.
Încălcarea unei hotărâri judecătorești, de a achita amenda sau de a efectua prestarea unei activități în folosul comunității, nu are în acest moment nicio repercursiune asupra celui sancționat. Acest lucru face ca, numai persoanele cu bunăvoință să achite sancțiunile contravenționale ori să presteze o activitate în folosul comunității.
Actele organelor judecătorești fiind acte de aplicare a legilor la cazuri concrete, au în principiu caracter individual și trebuie emise numai în condițiile legii.
Sigur că mulți se întreabă care este sancțiunea dacă nu vor să presteze o activitate în folosul comunității. Vor primi o altă amendă, care dacă nu o vor achita, va fi înlocuită la rândul ei tot cu prestarea unei activități în folosul comunității. De aceea, cred că legea ar trebui să instituie sancțiuni mai aspre, pentru cei care ignoră cu desăvârșire prevederile legale, liniștiți fiind pentru că nu au venituri și bunuri care să fie executate silit pentru recuperarea sumelor datorate.
Supremaţia legii este valoare care stă la baza democraţiei şi în absenţa justiţiei care să asigure respectarea legii nu am putea fi stat modern. Supremația legii, însemnând superioritatea juridica a legii în sistemul de drept, fundamentează conformitatea tuturor actelor juridice cu legea.

Mulțumesc doamnei ministru Carmen Dan și colegilor mei pentru sprijinul acordat proiectului legislativ propus!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea

Leave a Response