|duminică, iulie 21, 2024
  • Follow Us!

Consiliul Local, convocat să aprobe realizarea mai multor investiţii în Râmnicu Vâlcea 

Mircia-GUTAU-1-300x187

 

Primarul Mircia Gutău a convocat în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 28.11.2018, cu următoarea ordine de zi: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Alinierea parcului ETA SA la cerinţele dezvoltării durabile”; aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „Transformare clădire internat Liceul Tehnologic Ferdinand I în locuinţe sociale”; aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sala de sport Colegiul Mircea cel Bătrân”; raport şi proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General la obiectivul de investiţii ’’Grădiniţa cu program prelungit Ostroveni”; raport şi proiect de hotărâre privind finanţarea lucrărilor de intervenţie în vederea creşterii perfomanţei energetice a 29 blocuri de locuinţe; raport şi proiect de hotărâre de aprobare a aplicării la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ; raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unei plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Râmnicu Vâlcea la organizarea evenimentului ’’Gala Sportului Vâlcean 2018”; raport şi proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a imobilului – construcţie ’’Liceul Sanitar Antim Ivireanu – clădire cantină” şi teren aferent în suprafaţă de 1425 m.p. către Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de folosinţă temporară a unui spaţiu de locuit din incinta Liceului Tehnologic ’’Ferdinand I”; raport şi proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilelor – construcţii ’’Grădiniţa nr.13 Râureni – clădire grădiniţă” şi ’’Grădiniţa nr. 13 Râureni – clădire anexă”; raport şi proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.177/14 iunie 2018 privind solicitarea de preluare a unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.42634/2013 încheiat între Municipiul Râmnicu Vâlcea şi Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de achiziţionare prin cumpărare a unui imobil teren, în suprafaţă de 273 m.p., situat pe Calea lui Traian Sud, pentru devierea unei reţele de canalizare menajeră; raport şi proiect de hotărâre privind achiziţionarea prin cumpărare a unor imobile terenuri, ca urmare a exproprierilor pentru obiectivul de investiţii „Prelungire B-dul Tineretului spre nord, între strada Gib Mihăescu şi strada Libertăţii”; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a cabinetelor medicale situate în incinta imobilului intrarea Pribeanu nr.1; raport şi proiect de hotărâre privind delegarea directă a gestiunii serviciului de transport public local din Municipiul Râmnicu Vâlcea şi aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze şi microbuze în Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv anexele acestuia; raport şi proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ETA SA pentru modificarea sediului social al societăţii; raport şi proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Colegiului de Silvicultură şi Protecţia Mediului în Liceul Tehnologic Forestier, Municipiul Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2019-2020; raport şi proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcţii al Teatrului municipal ’’Ariei” Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Filarmonicii ”lon Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea începând cu 1 decembrie 2018.

Leave a Response