|miercuri, iulie 24, 2024
  • Follow Us!

Precizări importante ale ministrului Mediului privind autorizaţia de mediu la autostrada Sibiu-Piteşti 

autostradaa-orastie-sibiu-605x

 

În data de 29.03.2018 ANPM a transmis la CNAIR îndrumarul pentru realizarea raportului privind impactul aspra mediului, iar în data de 05.11.2018 CNAIR a depus la ANPM raportul privind impactul asupra mediului în cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Autostrada Sibiu-Pitești”.

În data de 07.11.2018: a fost transmis la CNAIR SA anuntul public în vederea publicării în presă, afișării la sediile administrațiilor publice locale și pe site-ul CNAIR SA, privind informarea publicului cu privire la locațiile dezbaterilor publice; au fost fixate locațiile dezbaterilor publice a raportului privind impactul asupra mediului în perioada 11-13 decembrie 2018, (menționăm că, dezbaterile publice se pot desfăşura după 30 de zile de la data afişării anunţului public de către titular conform prevederilor DIRECTIVEI 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului).

Precizăm că, ANPM a derulat cu celeritate procedura de reglementare pentru proiectul de investiție  „Autostrada Sibiu – Pitești” cu respectarea prevederilor directivelor europene transpuse în legislația națională. Menționăm că, ANPM în termen de 20 de zile de la şedinţele de dezbatere publică: analizează comentariile/opiniile/observaţiile publicului interesat, dacă este cazul; transmite titularului proiectului formularul pe care acesta să-l completeze cu soluţii de rezolvare a problemelor semnalate de public, formularul astfel completat se constituie anexă la raportul privind impactul asupra mediului, dacă este cazul; completează lista de control a etapei de analiză a calităţii raportului; răspunde în termen de 10 zile de la comentariile/opiniile/observaţiile publicului interesat, dacă este cazul.

După primirea completărilor solicitate, dacă este cazul, ANPM: transmite membrilor CAT formularul completat; convoacă şi prezintă membrilor CAT lista de control aferentă etapei de analiză; definitivează lista de control; consemnează opiniile membrilor CAT privind calitatea raportului privind impactul asupra mediului şi asupra răspunsurilor la problemele formulate de publicul interesat şi stabileşte necesitatea unor eventuale completări/modificări ale RIM, dacă este cazul; comunică, în scris, titularului proiectului necesitatea completării/modificării RIM dacă este cazul; decide emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării acestuia. CNAIR SA depune completările solicitate, dacă este cazul.

ANPM în termen de 15 zile de la luarea deciziei: comunică titularului decizia luată şi transmite acestuia anunţul public privind luarea deciziei; publică pe pagina de internet anunţul privind emiterea acordului de mediu și proiectul acordului de mediu. CNAIR SA are obligația în termen de 3 zile de la primirea anunţului să informeze publicul interesat. În lipsa observaţiilor publicului interesat după 5 zile de la afişarea anunţului public ANPM poate emite acordul de mediu.

Graţiela Gavrilescu, Ministrul Mediului

Leave a Response