|miercuri, iulie 24, 2024
  • Follow Us!

Primăria Mihăeşti a alocat 100.000 euro pentru realizarea investiţiei „Extindere reţea apă potabilă sat Govora” 

Barzageanu Mihaesti

 

Consiliul Local al comunei Mihăeşti a aprobat recent realizarea investiţiei „Extindere reţea apă potabilă sat Govora”, precum şi DALI şi indicatorii tehnico-economici privind proiectul în cauză. Necesitatea realizării investiţiilor cuprinse în proiectul „Extindere reţea apă potabilă sat Govora” rezultă din faptul că: dezvoltarea economică – socială durabilă a spaţiului rural este condiţionată de îmbunătăţirea utilitatilor publice şi în mod special a infrastructurii apei potabilă; dezvoltarea infrastructurii de apa potabila de bază influenţează în mod direct, dezvoltarea activităţilor, valorificarea potenţialului agricol din zonă; dezvoltarea infrastructurii favorizează stabilizarea populaţiei existente şi creşterea numărului de locuitori. Oportunitatea realizării lucrărilor de modernizare a reţelei de apa potabila în această etapă este dată de strategia de dezvoltare a Comunei Mihaesti, care prevede realizarea investiţiilor la nivelul comunei. Primăria Mihăeşti se obligă să suporte din bugetul local cheltuielile necesare realizarii investitiei în valoare totala de circa 100.000 de euro fară TVA. Primarul comunei Mihăeşti, Constantin Bărzăgeanu, a anunţat că va extinde reţeaua de gaze în zonele Bârseşti, Negreni, Mihăeşti şi Gurişoara. „Am reuşit să finalizăm şi lucrările de modernizare şi dotare ale căminului cultural de lângă sediul primăriei. Vrem să organizăm un eveniment deosebit cu prilejul inaugurării acestei investiţii. În acest sens, ne-am gândit să premiem copii cu rezultate deosebite la şcoală, cuplurile de aur sau alte categorii”, a spus primarul Bărzăgeanu. În vara acestui an, Consiliul Local al comunei Mihăeşti a aprobat participarea Comunei Mihăeşti la Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul „Modernizarea satului românesc” cu proiectul „Reabilitare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII, sat Măgura, Comuna Mihăeşti, jud. Vâlcea”. Necesitatea realizării investiţiei rezultă din faptul că: dezvoltarea economică-socială durabilă a spaţiului rural este condiţionată de îmbunătăţirea serviciilor rurale şi în mod special a serviciilor educaţionale; dezvoltarea serviciilor educaţionale de bază influenţează în mod direct educaţia locuitorilor din zonă; dezvoltarea serviciilor educaţionale in localitate favorizează stabilizarea tinerilor existenti şi creşterea numărului de locuitori. Oportunitatea realizării lucrărilor de modernizare a serviciilor educaţionale în această etapă este dată de strategia de dezvoltare a Primăria Mihaesti, care prevede dezvoltarea educaţiei la nivelul comunei; existenţa posibilităţilor de accesare a fondurilor nerambursabile guvernamentale pentru aceste investiţii prin PNDL.

Leave a Response