|duminică, iulie 21, 2024
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean a aprobat acordul de parteneriat cu Primăria Olăneşti pentru proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de turism în Olăneşti” 

primar Vasilache Olanesti

 

La data de 26 noiembrie 2018, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat acordul de parteneriat cu Primăria Olăneşti, precum şi documentaţia tehnico-economică, faza DALI şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii de turism în oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea”, la valoare de circa 5 milioane de euro cu TVA. Întrucât în prezent, oraşul Băile Olăneşti dispune de o infrastructură de turism precară, pentru o îmbunătăţire a acesteia şi pentru creşterea numărului de turişţi în staţiune, sunt necesare lucrări privind reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere (inclusiv a trotuarelor), crearea de piste pentru biciclişti, dezvoltarea iluminatului public, precum şi amenajarea parcurilor centrale (Parâng şi Poşta) din staţiune (prin amenajarea spaţiilor verzi, crearea de alei pietonale, dotare cu mobilier urban şi cu elemente cu apă, dar şi cu echipamente necesare instalării wi-fi, etc). În lipsa intervenţiilor necesare care să contribuie la îmbunătăţirea infrastructurii de turism în oraşul Băile Olăneşti, procesul de degradare al staţiunii va avansa, intervenţiile devenind, odată cu trecerea timpului, mai costisitoare si mai dificil de realizat. Prin proiect se propune reabilitarea/modernizarea a 4 străzi şi modernizarea/amenajarea a 2 parcuri din staţiunea Băile Olăneşti. Terenurile care fac obiectul proiectului fac parte din domeniul public al judeţului Vâlcea, după cum urmează: strada Tudor Vladimirescu: suprafaţă – 24.786 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti nr. 68/24.08.2018; strada Mihai Eminescu (zona Izvor 24 – intersecţie strada Tisa): suprafaţă – 9.395 mp, aflată în domeniul public; strada Comanca suprafaţă – 12.500 mp, aflată în domeniul public; strada Glodeanu suprafaţă – 12.000 mp aflată în domeniul public; Parcul Parâng – situat pe strada Livadia, având o suprafaţă de 6.700 mp, aflat în domeniul public (poziţia nr. 3) potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.362/2001; Parcul Poşta – situat pe Aleea Castanilor, având o suprafaţă de 4.800 mp, aflat în domeniul public (poziţia nr. 6), potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.362/2001. Oraşul Băile Olăneşti este o staţiunea turistică de interes naţional, definită conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.852/2008, pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare. Conform Ghidului Solicitantului – condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020 şi Ghidului Solicitantului – condiţii specifice pentru apelul de proiecte POR documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) este anexă obligatorie la cererea de finanţare. În acest sens, în urma achiziţiei publice a fost încheiat contractul de servicii nr. 13.644/89 din 01.10.2018, cu SC Rheinbrucke SRL Timişoara, ce are ca obiect elaborarea temei de proiectare, a Expertizei Tehnice şi a documentaţiei tehnico-economice, faza DALI, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii de turism în oraşul Băile Olăneşti”.

Leave a Response