|duminică, iunie 16, 2024
  • Follow Us!

PRECIZĂRI DE LA CJ VÂLCEA PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZIŢIE A PRODUSELOR PRIMITE GRATUIT DE ELEVI (FRUCTE, LEGUME ŞI LAPTE) 

lapte si corn voipan
 

 

 

 

ÎN LUNA NOIEMBRIE,DUPĂ PARCURGEREA ETAPELOR PREVĂZUTE DE LEGISLAŢIA PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE, S-AU DESCHIS OFERTELE PENTRU FURNIZARE DE MERE, LAPTE ŞI PRODUSE DE PANIFICAŢIE

Pentru o corectă informare a opiniei publice, facem următoarele precizări:

Hotărârea Guvernului nr.533 din 12.07.2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în anul şcolar 2018-2019 a reglementat datele necesare elaborării şi fundamentării întocmirii documentaţiei de atribuire şi a documentelor suport, urmând ca acestea să fie folosite de fiecare unitate administrativ teritorială, fie la nivel local, fie la nivel judeţean.

Pentru a stabili unităţile administrativ-teritoriale care doresc să organizeze şi să deruleze procedura achiziţiei produselor, la nivel local, Consiliul Judeţean Vâlcea a consultat toate primăriile, însă niciuna nu a optat pentru a achiziţiona singură aceste produse.

Tinând cont de opţiunile autorităţilor locale, după perioada de consultare, perioadă care s-a încheiat în data de 20.08.2018,Consiliul Judeţean Vâlcea a demarat procedura pentru întreaga reţea şcolară şi preşcolară din judeţ, parcurgând fiecare etapă, cu respectarea termenelor minime şi a condiţiilor obligatorii impuse de lege.

În mod obiectiv, procedura de achiziţie nu a putut fi definitivată, la această dată, însă ea se află în etapa evaluării ofertelor.

Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice-Consiliul Judeţean Vâlcea

Leave a Response