|duminică, mai 19, 2024
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean, convocat în şedinţă pentru a aproba nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2019 

Consiliul-Judetean-Valcea-300x295

 

Marţi, 18 decembrie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind Rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2018; proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumei de 4.565.549,95 lei, din fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, constituit potrivit prevederilor art.6, alin. (3), lit.b) din Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2018; proiect de hotărâre privind nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2019; proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în baza cărora se evaluează în lei, arenda exprimată în natură, pentru anul 2019; proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu la masa verde obţinută de pe pajişte, pentru anul 2019; proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare îndeplinirii obligaţiilor asumate de Consiliul Judeţean Vâlcea în cadrul Protocolului de Colaborare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.180 din 10.10.2018; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti; proiect de hotărâre privind modificarea Statului de personal al Serviciului Public de Turism, Agrement şi Servicii; proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor Vâlcea; proiect de hotărâre privind eliminarea traseelor 019, 035, 054, 078, 082, 084 şi 091 din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, valabil până la data de 30.06.2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea, extinderea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”; proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea, extinderea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea” şi a Acordului de Parteneriat; proiect de hotărâre privind aprobarea principalelor caracteristici şi indicatorii tehnico – economici, faza: documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare spaţii aferente fostei Policlinici cu Plată Râmnicu Vâlcea”; proiect de hotărâre privind încetarea mandatului reprezentantului acţionarului Judeţul Vâlcea Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra.

Leave a Response