|vineri, mai 24, 2024
  • Follow Us!

Primarul Gutău trebuie să facă ordine 

Debandadă în Urbanism

Primarul Gutău trebuie să facă ordine

Nu cu mult timp în urmă, pe când primarul Râmnicului era încă în arest, am atras atenţia asupra unor nereguli din Direcţia de Urbanism a primăriei. I-am cerut viceprimarului Monceanu să facă ordine şi să nu se lase intimidat de cei care o susţin din umbră pe şefa acestui serviciu. Iată că neregulile continuă aici. Ne-a vizitat recent un alt râmnicean care reclamă abateri grave de la lege. Redăm scrisoarea s-a către noi.

O reclamaţie normală

„Domnule Redactor Şef,

Subsemnatul Ionescu Dumitru, din municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Tineretului, nr. 2, bloc 1, sc. C, ap. 26, cartierul Ostroveni, vă prezint mai jos după părerea mea un caz de fals în acte petrecut la Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea. Astfel, Direcţia de Urbanism a eliberat către SC TACO SRL Rm. Vâlcea, strada Liviu Rebreanu, nr. 29 din Rm. Vâlcea, autorizaţia numărul 8341/15 martie 2003 de amplasare şi construcţie a unei clădiri şi a gradului de împrejmuire, în baza unui plan de situaţie Sc 1:500/2002, care este fals şi nelegal, ignorând Planul cadastral de amplasament şi delimitare numărul 561/31 ianuarie 2000.Planul de situaţie Sc 1:500/2002 a fost întocmit prin denaturarea lăţimii terenului pe latura de est de la 21,73 m, cum este în planul cadastral nr. 561/31 ianuarie 2000, la 22,5 m, iar linia dreaptă la hotar pe latura de Nord din planul cadastral numărul 561/2000, a devenit linie curbă pe toată lungimea. Planul de situaţie 1:500/2002 este contrafăcut, fals deoarece prin propunerea peste schiţa din Planul cadastral numărul 561/2000 nu coincide 100% cu acesta. Planul de situaţie Sc 1:500/2002 este nelegal deoarece nu are nici o semnătură şi ştampila în special de la Oficiul Jud. de cadastru Vâlcea, deci nu este legalizat. Menţionez că am consultat un specialist în cadastru, un notar public şi un avocat şi nu are ca act valabil acest plan de Sit. Sc 1:500/2002.Rezultă că autorizaţia Nr. 8341/2003 nu este legală. Este o situaţie contradictorie, nelegală deoarece SC TACO SRL, Rm. Vâlcea este înregistrată oficial la Oficiul judeţean de cadastru, la Registrul agricol, la Notarul public, în baza planului de cadastru nr. 561/2000, iar pe teren este situaţia conform Planului de Sit Sc 1:500/2002.

Anexa la prezenta copie xerox după:

– Planul cadastral de amplasament şi delimitarea nr. 561/31,01,2000

– Planul de sit. Sc 1:500/2000 pentru amplasarea şi construcţia clădirii şi a gardului de împrejmuire.

– Planul de sit. Sc 1:500/2002 cu dimensiunile pe lăţime şi lungime la baza căruia s-a executat construcţia cădirii şi a gardului.

Vă mulţumesc”

Un răspuns şablon

Iată o adresă trimisă de primărie ( nr. 8460 din 9.04.2006) domnului Ionescu. Normal că funcţionarii primăriei nu precizează ocupaţia, rolul, funcţia şi influenţa de care se bucură cei care-l neîndreptăţesc pe domnul Ionescu, un cetăţean normal şi simplu al municipiului care a simţit pe pielea lui ce înseamnă când cazi victimă birocraţiei şi intereselor economice ale unor oameni cu relaţii.

„În urma sesizării înregistrată cu numărul 8460 din 15.03.2006, a verificărilor întreprinse în teren şi a verificării documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire numărul 297/8341 din 15.03.2003 –Locuinţă de serviciu, piscină şi împrejmuire la stradă, vă aducem la cunoştinţă că autorizaţia de construire s-a emis conform planurilor cadastrale vizate de O.J.C.G.C. Vâlcea, anexe la contractul de vânzare-cumpărare. Din măsurătorile efectuate în teren, drumul de acces existent la nord de proprietate, are o lăţime minimă de 4,00 m, ce corespunde cu lăţimea prevăzută în planul cadastral pentru proprietatea Negoiţă Doina.”

În încheiere îl mai rugăm o dată pe primarul Gutău să găsească specialişti, care să conducă această Direcţie importantă şi să verifice personal fiecare sesizare din acest domeniu. Îi sugerăm să aprobe orice construcţie legală, să nu mai permită mutarea terenurilor dintr-o zonă în alta pe planuri existente, să respecte dreptul de proprietate dar să şi facă curat acolo unde trebuie. Baraca abandonată de lângă mall nu o vedeţi domnule primar? Vă place? Acolo doamna Mihăilescu nu se duce să-şi facă treaba? Ce anume o reţine?

Traian Guminski

Leave a Response