|miercuri, decembrie 8, 2021
  • Follow Us!

Inspectorii de muncă au aplicat în decembrie 2013 amenzi în valoare de 220.800 lei 

646x404

În luna decembrie  2013 Serviciul Control Relaţii de Muncă a  efectuat un număr de 153 controale, fiind dispuse 380 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă.

Au fost aplicate 168 sancţiuni contravenţionale, din care 123 avertismente şi 45 amenzi în valoare de 220.800 lei .

În timpul controalelor au fost identificate 35 de persoane primite la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă.

Principalele neconformităţi constatate  în controalele efectuate au fost :

–         neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă

–         netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;

–         neplata drepturilor salariale ;

–         neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;

–         neîntocmirea foilor colective de prezenţă;

–   neacordarea repausului săptămânal ;

–         neplata orelor suplimentare ;

–         neplata orelor de noapte;

–         nerealizărea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale  de control.

Tot în această perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 52 de sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă, etc.

În luna decembrie  2013, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat un număr de 83 de controale, fiind dispuse 162 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost aplicate 154 sancţiuni contravenţionale din care, 154 avertismente şi 6 amenzi în valoare de 46.000 lei.

Au fost înregistrate 4 sesizări referitoare la condiţiile de muncă.

Tot în luna decembrie  2013 s-au înregistrat 3 accidente de muncă, care au  avut urmare incapacitate temporară de muncă .

Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:

– evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;

– elaborarea planului de prevenire şi protecţie ;

– efectuarea controlului medical periodic ;

– efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;

– dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;

– dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;

– asigurarea controlului medical la angajare si periodic;

– asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;

– asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.

 

 

 

 

p.INSPECTOR ŞEF ,

ION TANASOIU

 

 

Leave a Response