|duminică, iunie 16, 2024
  • Follow Us!

Acţionarii societăţii ETA au aprobat majorarea capitalului social cu suma de 839.000 lei 

voicu iulian

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la societatea ETA SA Rm. Vâlcea s-a întrunit recent pentru a aproba majorarea de capital social şi alte puncte de interes, şedinţă la care au participat consilierii locali Adina Dobrete, Maria Preda, Maria Bobeanu şi Iulian Voicu. Astfel, AGA a aprobat raportul consiliului de administraţie întocmit pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2014, însă a decis amânarea discutării şi aprobării punctelor nr. 2 şi nr. 4 din ordinea de zi, respectiv execuţia BVC şi a indicatorilor de performanţă ai directorului pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2014 şi rectificarea BVC pentru anul 2014 în funcţie de nivelul aprobat al subvenţiei pentru anul 2014 în şedinţa Consiliului Local municipiului Rm. Vâlcea din 31 ianuarie 2014, în vederea elaborării de către conducerea executivă şi de către consiliului de administraţie al societăţii a unui plan de măsuri pentru creşterea veniturilor şi pentru diminuarea cheltuielilor. Planul solicitat va fi elaborat şi prezentat la următoarea şedinţă a adunării AGA. Noul proiect de rectificare a BVC va fi discutat şi analizat în cadrul consiliului de administraţie. De asemenea, acţionarii SC ETA SA au mai decis amânarea punctului 5 din ordinea zi în vederea întocmirii de către conducerea executivă a societăţii a noului act constitutiv care să cuprindă modificările intervenite. S-a aprobat totuşi majorarea capitalului social al SC ETA SA cu suma de 839.000 lei, conform HCL a municipiului Rm. Vâlcea nr. 86/2014 şi HCL nr. 136/2014, de la 4,065 milioane de lei la 4,9 milioane de lei. Capitalul social majorat se compune din 1,96 milioane de acţiuni la valoarea nominală de 2,5 lei/acţiune. Suma de 839.000 lei a fost virata conform extraselor de cont bancar, astfel: 500.000 lei în data de 24 decembrie 2013, 339.000 lei în data de 29 mai 2014. S-a împuternicit consilierul local Iulian Voicu, membru AGA, să semneze actele privind majorarea capitalului social la Oficiul Registrului Comerţului Vâlcea. Pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, conducerea executivă a societăţii va solicita Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea acordarea mandatului special Adunării Generale a Acţionarilor. Acţionarii societăţii au luat act de demisia secretarului AGA numit prin hotărârea AGA nr. 1/2009 şi nr. 4/2012. Solicitarea nr. 4770/2014 privind remunerarea membrilor comisiei de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de administrator la SC ETA SA nu este de competenţa adunării generale a acţionarilor. În fine, a fost mandatat Iulian Voicu pentru a proceda la depunerea hotărârilor AGA la Oficiul Registrului Comerţului Vâlcea.

(Petre Coman)

Leave a Response