|vineri, iunie 21, 2024
  • Follow Us!

Apavil şi CJ Vâlcea pregătesc proiectul cu finanţare europeană pentru apă şi canalizare aferent perioadei 2014-2020 

Cristian Jianu Apavil

 

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat recent propunerea de cofinanţare a proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vâlcea, în perioada 2014-2020” – etapa I şi a investiţiei aferente judeţului Vâlcea, cuprinsă în lista de investiţii prioritare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, în sectorul de apă – apă uzată pentru perioada 2014-2020. În urmă cu o lună, beneficiarul proiectului, societatea comercială Apavil SA, a comunicat Consiliului Judeţean Vâlcea că a finalizat revizuirea cererii de finanţare şi a caietului de sarcini pentru viitoarea asistenţă tehnică în vederea pregătirii aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire aferente proiectului de investiţii 2014-2020, transmis către AM POS Mediu. În vederea maximizării surselor de finanţare disponibile din fonduri europene nerambursabile, conform instrucţiunilor transmise de autoritatea de management POS Mediu, SC Apavil SA, în calitate de operator regional şi de autoritate contractantă a demarat pregătirea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vâlcea, pentru perioada 2014 – 2020. În scopul îndeplinirii condiţiilor de admisibilitate şi eligibilitate, la formularul cererii de finanţare este necesar să se anexeze şi dovada privind asigurarea surselor şi mecanismul de cofinanţare a proiectului. În acest sens, SC Apavil SA a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea aprobarea în regim de urgenţă a unei hotărâri cu privire la aprobarea cofinanţării proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vâlcea, în perioada 2014-2020” – etapa I şi a investiţiei aferente judeţului Vâlcea, cuprinsă în Lista de Investiţii prioritare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, în sectorul de apă – apă uzată pentru perioada 2014-2020, judeţul Vâlcea. La poziţia nr. 1 din lista de investiţii prioritare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, în sectorul de apă – apă uzată pentru perioada 2014-2020, judeţul Vâlcea a fost cuprinsă investiţia „Realizare aducţiune Govora-Drăgăşani, al cărei beneficiar va fi (după finalizare), judeţul Vâlcea şi va aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea. Proiectul menţionat, având valoarea de 27,1 milioane de lei, se va desfăşura în două etape , defalcat valoric astfel: etapa I – an 2015 – 11,57 milioane de lei (fără TVA); etapa a II-a – 2016-2020 – 15,5 milioane de lei (fără TVA). Contribuţia de 1% din bugetul local, respectiv bugetul judeţului Vâlcea, în sumă de 115.785 lei fără TVA se va deduce din redevenţa datorată de SC Apavil SA judeţului Vâlcea, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 53 din 26 aprilie 2011 privind modul de calcul al redevenţei pentru bunurile concesionate la SC Apavil SA. Decizia CJ Vâlcea este în conformitate cu prevederile din Legea nr. 215/2001, din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, din Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1183/2010 privind aprobarea listei cuprinzând proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” pentru care se aplică prevederile din Legea privind finanţele publice.

(Petre Coman)

Leave a Response