|duminică, iunie 16, 2024
  • Follow Us!

O pensiune din centrul staţiunii Olăneşti este executată silit de către CEC Bank 

Executare

Emilia Mateescu, executor judecătoresc în circumscripţia Judecătoriei Curtea de Argeş, în numele creditorului CEC Bank – Sucursala Râmnicu Vâlcea şi împotriva debitorilor SC Voltecs SRL Băile Olănesti (patroni fiind soţii Nicoleta şi Ion Onuţ), va organiza în ziua de 13 octombrie 2014 vânzarea la licitaţie publică a imobilului Pensiunea – „Vila Nicoleta” (în vecinătatea Hotelului Olăneşti), parte din Unitatea nr. 60. Imobilele se compun din: clădire, cu regim de inaltirae parter din 2 etaje, alcatuita din hol cu suprafaţa utila de 7,33 mp si casa scării cu suprafaţa utila de 23,94 mp, toate avand suprafaţa utila de 31,27 mp; terenul cota parte indiviza in suprafaţa de 92,83 mp., situat in intravilanul oraşului Băile Olanesti; clădire – Unitatea nr. 97 compusa din depozit in suprafaţa utila de 36,14 mp, hol cu suprafaţa utila de 3,06 mp, spălător cu suprafaţa utila de 6 mp., hol cu suprafaţa utila de 1,48 mp, grup sanitar cu suprafaţa utila de 2,17 mp., WC cu suprafaţa utila de 1,19 mp, hol cu suprafaţa utila de 6,15 mp., spaţiu comercial cu suprafaţa utila de 107,20 mp, casa scării cu suprafaţa utila de 23,37 mp. si terasa cu suprafaţa utila de 28,68 mp., total suprafaţa utila 215,44 mp; teren intravilan in suprafaţa cota parte indiviza in suprafaţa de 42,12 mp; clădire – Unitatea nr. 104 (etaj 2) compusa din depozit in suprafaţa utila de 22,12 mp, spaţiu comercial cu suprafaţa utila de 76,95 mp., casa scării cu suprafaţa utila de 11,22 mp., total suprafaţa utila de 110,29 mp. Imobilele au destinaţia de vila turistica, funcţionala, aflata in circuitul turistic, modernizata, in stare buna, are apa curenta, centrala termica proprie, tamplarie PVC plus geam termopan. Preţul de vânzare al imobilului (de începere al licitaţiei) este de 703.824 lei, preţ reprezentând 75% din cel stabilit prin evaluarea efectuată de expertul tehnic desemnat în dosarul execuţional. Imobilul urmărit este grevat de următoarele sarcini şi drepturi reale: ipotecă nr. 260/02.12.2010 în favoarea creditorului, CEC BANK S.A. Sucursala Râmnicu Vâlcea; Somaţia de plată emisă de BEJ Emilia Mateescu, in prezentul dosar execuţional. Imobilul se vinde liber de sarcini. Persoanele care doresc sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depună până la termenul vânzării, o cauţiune reprezentând 10% din preţul de incepere al licitaţiei, pe seama si la-dispoziţia Biroului executorului judecătoresc Emilia Mateescu, iar dovada consemnării cauţiunii va fi ataşata ofertei/cererii de cumparare ce vor fi depuse împreună cu fotocopia actului de identitate al ofertantului, pâna la termenul stabilit pentru vanzare, la executorul judecătoresc. Nu au obligaţia de a depune cauţiunea prevăzută mai sus, creditorii care au creanţe in rang util sau ipotecare, precum si persoanele care împreuna cu debitorul deţin imobilul urmărit in proprietate comuna pe cote-parti. Cei care pretind a avea vreun drept asupra imobilului, trebuie sa-1 anunţe executorului judecătoresc, inainte de data fixata pentru vanzarea imobilului, sub sancţiune legala. Debitorul sau garantul ipotecar nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane. Preţul de pornire a licitatiei este preţul oferit, daca acesta este mai mare decât cel la care s-a făcut evaluarea, iar in caz contrar este preţul de evaluare de 75% din acesta, dupa ce acesta a fost redus potrivit art. 509 alin, 5 din fostul C. proc. Civ. În cazul in care imobilul se vinde grevat de drepturi de uzufruct, uz, abitatie sau servitute, intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci si daca aceste creanţe nu vor fi acoperite la prima licitatie, se va proceda, in aceeaşi zi, la o noua licitatie pentru vanzarea imobilului liber de aceste drepturi. Vanzarea la licitatie se va efectua separat pentru fiecare imobil sau corp de proprietate, cu respectarea prevederilor legale, iar acestea se vor vinde la cel mai mare pret oferit. Creditorii urmăritori sau intervenienti nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat.

Leave a Response