|miercuri, aprilie 14, 2021
  • Follow Us!

Firma Tehnoplus Medical SRL va livra echipamente medicale şi mobilier la Spitalul Judeţean Vâlcea 

spital

La sfârşitul lunii septembrie, conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea a semnat cu firma Tehnoplus Medical SRL din Bucureşti (director general Octavian Niculescu) contractul de frunizare de echipamente, dotări şi mobilier medicale în cadrul proiectului „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor, eşalonat, pe toată durata contractului, este de 4,95 milioane de lei, echivalent a 1,1 milioane de euro. Furnizorul se obligă să livreze eşalonat produsele, să le instaleze, să le pună în funcţiune, să instruiască personalul Spitalului Judeţean care va utiliza echipamentele medicale (acolo unde este cazul) şi să asigure asistenţa tehnică în perioada de garanţie a produselor, în termenele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. Durata prezentului contract este de 18 de luni de la data intrării în vigoare a acestuia. În derularea contractului se vor respecta următoarele termene şi condiţii: livrarea, instalarea şi punerea în funcţiune a produselor, respectiv instruirea personalului spitalului care va utiliza echipamentele medicale (acolo unde este cazul) se vor realiza în termenul prevăzut în nota de comandă din partea achizitorului (nota de comandă din partea achizitorului va fi transmisă cu cel puţin 30 de zile înainte de livrarea, instalarea şi punerea în funcţiune a produselor); achizitorul poate emite note de comandă eşalonat, oricând pe perioada de valabilitate a contractului, în funcţie de finalizarea lucrărilor pe nivele de către executant; instruirea personalului spitalului care va utiliza echipamentele medicale se va finaliza în termen de maxim 2 luni de la punerea în funcţiune a echipamentului, pe cheltuiala furnizorului; monitorizarea funcţionării produselor şi reglajele acestora se vor realiza pe cheltuiala furnizorului; furnizorul va pune la dispoziţia achizitorului toate documentele şi informaţiile privind produsele, în condiţiile în care acestea sunt necesare pentru elaborarea documentaţiei de obţinere a autorizaţiei de funcţionare a spitalului. Firma Tehnoplus Medical SRL se obligă să livreze eşalonat produsele, să le instaleze, să le pună în funcţiune, să instruiască personalul Spitalului care va utiliza echipamentele medicale şi să asigure asistenţa tehnică în perioada de garanţie a produselor. Instalarea, montarea şi punerea în funcţiune a produselor la destinaţia finală se vor face fără afectarea lucrărilor realizate de executant. Furnizorul se obligă să livreze produsele la standardele sau performanţele prezentate în propunerea tehnică. firma Tehnoplus Medical SRL are ca domeniu principal de activitate: producția, comercializarea și service-ul echipamentelor medicale. Compania s-a înființat în anul 1993, sub denumirea de firma Tehnoplus Service, având ca domeniu principal de activitate service-ul pentru aparatura medicală. În anul 1996 se înființează Departamentul Comercial prin reprezentarea în România a unor producători europeni renumiți. În anul 2000 este amenajat sediul propriu ce cuprinde birourile comerciale, atelierele de service și de producție și un showroom permanent. Compania își începe propriu-zis activitatea de producție a echipamentelor pentru alimentarea cu gaze medicale, energie electrică și iluminare în anul 2002. În anul 2003 compania începe producția de lavoare aseptice pentru spălarea chirugicală a mâinilor, iar un an mai târziu produce instalații pentru apă sterilă prin microfiltrare. Echipamentele și produsele fabricate de firma Tehnoplus Medical SRL sunt realizate în conformitate cu standardele internaționale. Începând cu 7 ianuarie 2011, compania își schimbă denumirea din Tehnoplus Service în Tehnoplus Medical pentru a demonstra implicarea deplină în domeniul medical.

(Petre Coman)

Leave a Response