|marți, aprilie 20, 2021
  • Follow Us!

Judeţul Vâlcea este raiul defrişărilor masive de păduri şi tăierilor ilegale de lemne 

taieri paduri

• Potrivit unor precizări ale Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură,

Judeţul Vâlcea este raiul defrişărilor masive de păduri şi tăierilor ilegale de lemne

În cursul acesti an, mai mulţi parlamentari de Vâlcea au făcut diverse adrese şi interpelări la Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură pentru stoparea tăierilor ilegale de lemne din judeţ. Referitor la faptele ilegale din domeniul silviculturii înregistrate în judeţul Vâlcea, autoritatea publică care răspunde de silvicultură pe raza judeţului Vâlcea este Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Rm. Vâlcea. „Volumul arborilor tăiaţi ilegal în anul 2012 identificat în controalele Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Rm. Vâlcea pe raza de activitate a acestuia împreună cu personalul silvic din cadrul direcţiilor Silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva şi ocoalelor silvice private aflate în raza de coordonare, a fost de 16502 mc din care defalcat pe fiecare judeţ în parte astfel: Vâlcea – 2699 mc, Gorj – 5812 mc, Dolj -4994 mc, Mehedinţi – 892 mc şi Olt – 2105 mc. Dacă ne referim strict la controalele Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Rm. Vâlcea, în anul 2012 a fost identificat un volum al arborilor tăiaţi ilegal de 802 mc din care defalcat pe fiecare judeţ în parte astfel: Vâlcea – 95 mc, Gorj – 198 mc, Dolj – 257 mc, Mehedinţi – 252 mc şi Olt – 0 mc. Volumul arborilor tăiaţi ilegal în anul 2013 identificat în controalele Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Rm. Vâlcea pe raza de activitate a acestuia împreună cu personalul silvic din cadrul direcţiilor silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva şi ocoalelor silvice private aflate în raza de coordonare, a fost de 52121 mc din care defalcat pe fiecare judeţ în parte astfel: Vâlcea – 38358 mc, Gorj – 4457 mc, Dolj -5425 mc, Mehedinţi – 2349 mc şi Olt – 1532 mc. Dacă ne referim strict la controalele Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Rm. Vâlcea, în anul 2013 a fost identificat un volum al arborilor tăiaţi ilegal de 37041 mc din care defalcat pe fiecare judeţ în parte astfel: Vâlcea – 35808 mc, Gorj – 221 mc, Dolj – 89 mc, Mehedinţi – 923 mc şi Olt – 0 mc. Pentru prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultura a elaborat un plan care cuprinde două principale direcţii: intensificarea acţiunilor de control; măsuri legislative. Referitor la acţiunile de control trebuie precizat faptul că pe lângă acţiunile de control de rutină executate de către structurile silvice cu atribuţii de control şi cele executate în comun cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul acţiunii denumite «Scutul pădurii», Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură are în vedere accesarea fondurilor europene pentru implementarea unui sistem de intervenţie rapidă (după modelul SMURD) în cazul semnalării unor fapte grave de încalcare a legislaţiei silvice, în special în ceea ce priveşte tăierile ilegale. Sistemul, bazat pe posibilitatea accesării de imagini satelitare, urmăreşte, în principal, optimizarea colaborării între personalul cu atribuţii în prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale (silvicultori, jandarmi, poliţişti, etc.). În cadrul măsurilor legislative trebuie menţionată acţiunea de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene în domeniu prin intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn. Prin acest act normativ sunt aduse unele completări la vechile Norme, cum ar fi instituirea sistemului „due diligence”, cu scopul de a reduce riscul introducerii pe piaţa internă a lemnului recoltat în mod ilegal şi a produselor din lemn derivate din acesta, aşa cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 995/2010. O completare inedită şi novatoare o constituie introducerea unui sistem informatizat de control şi de supervizare a trasabilităţii materialelor lemnoase, în timp real. Acest sistem vine să suplinească lipsa personalului de specialitate din cadrul Inspectoratelor Teritoriale de Regim Silvic şi de Vânătoare şi să elimine posibilele acte de corupţie din sistem”, se arată într-un document al conducerii Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură.

(Petre Coman)

Leave a Response