|marți, aprilie 20, 2021
  • Follow Us!

Justiţia a dat dreptate CNSLR Frăţia în războiul cu Obştea Bălceşti Vlădoi privind terenurile de la Vidra 

lac-vidra-8-copy

În urmă cu câteva luni, Judecătoria Brezoi a pronunţat sentinţa în dosarul privind terenurile din zona pârtiei vechi de schi de la Vidra, în litigul dintre CNSLR Frăţia şi Obştea Bălceşti Vlădoi. În Dosarul nr. 1844/198/2009, instanţa din Brezoi a pronunţa următoarea sentinţă: „Admite în parte acţiunea formulată de reclamantele CNSLR Frăţia şi SC Sind România SRL, în contradictoriu cu pârâtele Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Vâlcea, Comisia locală pentru aplicarea legilor fondului funciar Voineasa şi Obştea Berceşti Vlădoi. Admite acţiunea formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Vâlcea, în contradictoriu cu Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Vâlcea, Comisia locală pentru aplicarea legilor fondului funciar Voineasa şi Obştea Berceşti Vlădoi. Anulează titlurile de proprietate nr. 8924 şi 8924bis din 24 septembrie 2008 şi procesul verbal de punere în posesie nr. 9/25 aprilie 2008 eliberate în favoarea Obştii Berceşti Vlădoi. Respinge capătul de cerere din acţiunea formulată de reclamantele CNSLR Frăţia şi SC Sind România SRL privind constatarea nulităţii hotărârii de validare nr. 772/2007 emisă de Comisia Judeţeană Vâlcea. În baza art. 274 cod proc. civ. obligă Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Vâlcea, Comisia locală pentru aplicarea legilor fondului funciar Voineasa şi Obştea Berceşti Vlădoi la plata către CNSLR Frăţia şi SC Sind România SRL a sumei de 49.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată în toate ciclurile procesuale. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare”. Terenul din staţiunea Vidra este deţinut de obştea Berceşti-Vlădoiu cu sediul în localitatea Novaci, Gorj. Aceasta a fost pusă în posesie cu ajutorul fostului primar din Voineasa, Gheorghe Dobrin, pe 24 hectare de teren. Acesta a vrut să treacă punerea în posesie prin Consiliul Local, dar nu i s-a aprobat proiectul de hotărâre. Cu toate acestea, Dobrin i-a împroprietărit pe cei din obşte cu ajutorul comisiei de fond funciar de la Voineasa, care a trimis spre aprobarea comisiei de la Prefectură punerea în posesie, pe hectarele şi amenajamentele prezentate mai sus. Astfel, obştea a fost pusă în posesie prin 2004, în primul an de mandat al lui Gheorghe Dobrin. Pentru că staţiunea Vidra a aparţinut Uniunii Generale a Sindicatelor din România (UGSR), iar Decretul Consiliului de Stat, din 16 decembrie 1976, cu privire la terenul şi clădirile din Vidra, nu s-a abrogat. CNSLR Frăţia este confederaţia care se ocupă de administrarea staţiunii. Cele 24 de hectare au fost, de fapt, ale unor proprietari din Voineasa. Obştea şi-a justificat amenajamentul şi hotarele celor 24 de hectare cu acte întocmite cu mult înainte de 1921. Or, Legea fondului funciar specifică foarte clar că documentele cu care îţi dobândeşti proprietatea trebuie să ateste între 1921 şi 1945. Nici mai devreme, nici mai târziu, iar în acest caz, Obştea Berceşti Vlădoi, din Novaci, a fost împroprietărită abuziv. Când a început procesul dintre sindicate şi obşte, s-a făcut un o situaţie a hectarelor. Fostul prefect Petre Ungureanu era pe cale să anuleze în instanţă titlul de proprietare şi punerea în posesie pe care o are obştea Berceşti-Vlădoi în staţiunea Vidra.

(Petre Coman)

Leave a Response