|marți, aprilie 20, 2021
  • Follow Us!

ANUNŢURI PUBLICE – SC APAVIL SA 

ANUNŢ PUBLIC

privind decizia etapei de încadrare
SC APAVIL SA, titular al proiectului: „REALIZAREA RATEI DE CONECTARE DE 100%” în aglomerarea Râmnicu Vâlcea şi Ocnele Mari (reţea de canalizare), propus a fi amplasat în Rm. Vâlceape străzile: Digului, Calea Bucureşti, Lespezi, Săliştea Nouă, Valea Dumitrana, Stăncioiului, Izlazului, Straubing, Intrarea Pajiştei, Pârâul Hoţului, Fântânii, Aranghel, Dealul Malului, Intrarea Cetăţuia, Intrarea Albinei, judeţul Vâlcea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vâlcea, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mai sus amintit.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vâlcea din strada Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni – vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: office@apmvl.anpm.ro

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 

 

ANUNŢ PUBLIC

privind decizia etapei de încadrare
SC APAVIL SA, titular al proiectului: „REALIZAREA RATEI DE CONECTARE DE 100%” în aglomerarea Râmnicu Vâlcea şi Ocnele Mari (reţea de canalizare), propus a fi amplasat în Ocnele Mari pe străzile: Cărpiniş, Ştrandului, Gării, Fagul Miului, Florilor, Lacurilor, Poieniţa, Salcâmilor, Valea Bradului, Valea cu Pruni), judeţul Vâlcea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vâlcea, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mai sus amintit.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vâlcea din strada Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni – vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: office@apmvl.anpm.ro

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 

 

ANUNŢ PUBLIC

privind decizia etapei de încadrare
SC APAVIL SA, titular al proiectului ,,REALIZAREA RATEI DE CONECTARE DE 100%” în DRĂGĂŞANI (reţea de canalizare),propus a fi amplasat în Drăgăşani pe străzile: Boroşeşti, Belşugului, Căprioarei, Deleanca, Podul Pescenii, Progresului, Sadina, Vişinilor, Zlătăreilor, Aleea Cimitirului, Aleea Şcolii, Cişmelei, Dumbravei, Morii, Şcolii, Fântânii, Valea Caselor, Cărămizari, Peştilor, Izvoarelor, Zărneni, judeţul Valcea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vâlcea, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mai sus amintit.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vâlcea din strada Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni – vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: office@apmvl.anpm.ro

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 

ANUNŢ PUBLIC

privind decizia etapei de încadrare
SC APAVIL SA, titular al proiectului ,,REALIZAREA RATEI DE CONECTARE DE 100%” în CĂLIMĂNEŞTI (reţea canalizare),propus a fi amplasat în Călimăneşti pe străzile: Republicii, Popa Şapcă, Gheorghe Doja, Vasile Alexandri, I. L. Caragiale, Grigore Alecsandrescu, Ion Creangă, Oltului, Neagoe Basarab, Crişan, Mihai Viteazu, C. Brâncoveanu, Cloşca, S. Cantacuzino, T. Vladimirescu, judeţul Vâlcea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vâlcea, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mai sus amintit.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vâlcea din strada Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni – vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: office@apmvl.anpm.ro

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 

 

ANUNŢ PUBLIC

privind decizia etapei de încadrare
SC APAVIL SA, titular al proiectului „REALIZAREA RATEI DE CONECTARE DE 100%” în ORAŞUL BĂILE OLĂNEŞTI, propus a fi amplasat în Olăneşti pe străzile:

• M. Eminescu, Faţa Dealului, Strada Nouă, Valea Apei, Aluniş, Mura, Cartier Nou, Glodeanu, Cumpăna, Prieteniei, Releului, Pleaşa, Cascadei, Padinii, Urzicii (pentru apă potabilă) şi

• M. Eminescu, Faţa Dealului, Strada Nouă, Valea Apei, Aluniş, Mura, Cartierul Nou, Glodeanu, Cumpăna, Prieteniei, Releului, Valea Mare, Râului, Prislop, Valea de Case, Cheia, Padinii, Urzicii (pentru apă uzată ), judeţul Vâlcea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vâlcea, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mai sus amintit.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vâlcea din strada Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni – vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: office@apmvl.anpm.ro

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 

 

ANUNŢ PUBLIC

privind decizia etapei de încadrare
SC APAVIL SA, titular al proiectului ,,REALIZAREA RATEI DE CONECTARE DE 100%” în BĂBENI,propus a fi amplasat în Băbeni pe străzile:

  • Dragoş Vrânceanu, Calea lui Traian, Teilor, Ţarinei, Unirii, Lahovarii, Oromului, Valea Mare, Primăverii, Aleea Valea Babei, Luncavăţ, Rogojişte (pentru apă potabilă) şi
  • Dragoş Vrânceanu, Calea lui Traian, Ţarinei, Unirii, Lahovarii, Oromului, Valea Mare, Primăverii, Aleea Valea Babei, Luncavăţ, Romani, Văcăreşti, Valea Roşie, Păduretu, Valea Împăratului, Soneşti, Ariei, Mărculeşti, Rogojişte, Coloniei, Tineretului, Brâncuşi, Petrolului, Berbeniţei, Remizei (pentru apă uzată), judeţul Vâlcea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vâlcea, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mai sus amintit.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vâlcea din strada Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni – vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: office@apmvl.anpm.ro

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Leave a Response