|marți, aprilie 20, 2021
  • Follow Us!

Anunt privind decizia de încadrare: SC DENISSON ENERGY LPG SRL 

Anunt privind decizia de încadrare: SC DENISSON ENERGY LPG SRL titular al proiectului:”staţie distribuţie GPL la automobile”,propus a fi amplasat în localitatea Călimăneşti, Calea lui Traian, nr.2A, Judeţul Vâlcea,anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare către APM Vâlcea în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul sus amintit .

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni-vineri,între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet:office@apmvl.anpm.ro.

2.Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciztiei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Leave a Response