|duminică, noiembrie 29, 2020
  • Follow Us!

Deputatul Buican l-a reclamat pe prefectul Cornoiu la ministrul de Interne pentru partizanat politic 

Buican

 

 

Săptămâna trecută, deputatul Cristian Buican, copreşedintele PNL Vâlcea, a trimis o scrisoare deschisă ministrului de Interne, Gabriel Oprea, în care îl acuză pe prefectul Dumitru Cornoiu de partizanat politic. „Vă transmit această adresă pentru a vă aduce la cunoştinţă faptul că activitatea din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea este una de partizanat politic şi nicidecum una de obiectivitate şi imparţialitate, aşa cum este specificat la Art. 5 din Legea nr. 340 din 12 iulie 2004 privind Prefectul şi Instituţia Prefectului, republicată. Obedienţa politică a Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea faţă de unul dintre actorii de pe scena politică vâlceană a întrecut orice măsură, în condiţiile în care demersurile sale în justiţie din calitatea sa oficială contravin opiniilor juridice asumate sub semnătură. Mai mult decât atât, Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea interpretează Legea diferit, în situaţii similare, în funcţie de interesele personale şi de grup ale reprezentanţilor aceluiaşi partid politic. Afirm acest lucru cu toată responsabilitatea şi vă solicit, după analizarea informaţiilor pe care le voi expune mai jos şi a documentelor ataşate, să luaţi măsurile ce se impun, cu respectarea normelor legale. În data de 5.01.2015, Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea, prin domnul Prefect Dumitru-Nicu Cornoiu a atacat în contencios administrativ hotărârile Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 131, 132 şi 133 ce se refereau la alegerea unei noi conduceri executive a forului legislativ vâlcean. Pe fond, domnul Prefect contestă cele trei hotărâri ale Consiliului Judeţean invocând art. 98 coroborat cu art. 46, alin. 1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, articole ce stipulează faptul că un consilier local nu poate să ia parte la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri a forului din care face parte dacă are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii. Prin intermediul unui răspuns la o solicitare a unuia dintre consilierii judeţeni din Vâlcea, în data de 18.01.2014, cu o zi înainte de şedinţa Consiliului Judeţean Vâlcea ale căror hotărâri le contestă acum, Domnul Prefect Dumitru-Nicu Cornoiu ne comunica că în cazul în care un consilier judeţean se votează pentru funcţia de vicepreşedinte, nu este vorba de un interes patrimonial. Cele două documente ataşate acestei adrese demonstrează, fără echivoc, că Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea acţionează haotic şi contradictoriu, fapt de nepermis pentru o instituţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Trebuie să precizez că demersul Prefectului de a ataca în contencios administrativ cele trei hotărâri ale Consiliului Judeţean a fost făcut în urma presiunilor politice şi mediatice venite din partea reprezentanţilor PSD Vâlcea. Un alt aspect pe care doresc să vi-l aduc la cunoştinţă este şi faptul că într-o cauză similară, Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea nu a întreprins niciun demers de a ataca în contencios-administrativ. Astfel, consiliul Municipal Râmnicu-Vâlcea prin Hotărârea nr. 57 din 27 martie 2014, l-a desemnat  pe domnul Ion Gigi Matei pentru a ocupa funcţia de primar interimar al Municipiului Râmnicu-Vâlcea. Similar ca şi în cazul hotărârilor de la Consiliul Judeţean, atacate în contencios–administrativ acum de domnul Prefect, domnul Ion Gigi Matei s-a votat pentru ocuparea funcţiei de conducere în care se află şi acum. Ţinând cont că şi la acea dată era Prefect tot domnul Dumitru-Nicu Cornoiu, consider că nu este normal ca în cauze similare să se interpreteze diferit legea. Pentru corecta informare trebuie să precizez că domnul Ion Gigi Matei este reprezentant PSD Vâlcea. În acest sens, vă solicit să clarificaţi şi această situaţie. Doresc să mai precizez faptul că demersul Prefectului Judeţului Vâlcea de a ataca hotărârile nr. 131, 132 şi 133 din data de 19.12.2014 ale Consiliului Judeţean Vâlcea pun în pericol buna funcţionare a Consiliului Judeţean şi implicit rezolvarea unor probleme judeţene stringente de ordin economic şi social. De fapt, în judeţul Vâlcea, legea se aplică după bunul plac al reprezentanţilor PSD, în funcţie de interesele lor de moment şi fără a exista o practică unitară şi unanim valabilă. Şi mai grav este faptul că Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea este partizană politic, contrar normelor legale. Tocmai de aceea vă solicit, ca după analizarea acestei adrese şi a documentelor ataşate, să îmi comunicaţi concluziile şi măsurile pe care le aveţi în vedere. Vă rog pe această cale să îmi răspundeţi şi la următoarele întrebări: în cazul în care consideraţi că un ales local (consilier local, consilier judeţean) are dreptul de a se vota pentru ocuparea unei poziţii executive de conducere din cadrul instituţiei din care face parte, de ce Prefectura Judeţului Vâlcea a atacat în contencios administrativ Hotărârile nr. 131, 132 şi 133 ale Consiliului Judeţean din şedinţa din 19.12.2014?; în cazul în care consideraţi contrariul şi anume că un ales local (consilier local, consilier judeţean) nu are dreptul de a se vota pentru ocuparea unei poziţii executive de conducere din cadrul instituţiei din care face parte, vă rog să explicaţi de ce Prefectura Judeţului Vâlcea nu a atacat şi Hotărârea nr. 57 din 27.03.2014 a Consiliului Municipal Râmnicu-Vâlcea prin care a fost desemnat domnul Ion Gigi Matei pentru a ocupa funcţia de primar interimar al Municipiului Râmnicu-Vâlcea, ţinând cont că speţa este una asemănătoare, domnul Ion Gigi Matei votându-se pentru a ocupa această funcţie executivă”, spune deputatul Cristian Buican.

Leave a Response