|sâmbătă, decembrie 5, 2020
  • Follow Us!

Consilierii locali vor trebui să împartă 6 milioane euro din excedentul bugetului pe 2014 

primaria ramnicu valcea

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este convocat în şedinţă extraordinară pentru data de 20 ianuarie 2015 pentru a aproba, printre altele, propunerea de efectuare a unor plăţi urgente din bugetul local. Astfel, se va aproba acoperirea din excedentul bugetului local înregistrat la sfârşitul anului 2014, în cuantum de 26,9 milioane de lei (6 milioane de euro), a deficitului în sumă de 3 milioane de lei înregistrat la data de 31 decembrie 2014 la Secţiunea Dezvoltare. Se va mai aproba lista provizorie de investiţii pe anul 2015 – fonduri externe nerambursabile postaderare şi cofinanţare buget local -, în sumă de 19,67 milioane de lei cu următoarele surse de finanţare: rambursări din fonduri externe nerambursabile – 1,17 milioane de lei; buget local – 3,4 milioane de lei; buget de stat – 100.000 lei; linie de credit – 15 milioane de lei. În fine, se va mai adopta transferul la Secţiunea Dezvoltare a întregului excedent al bugetului local înregistrat la sfârşitul anului 2014, în sumă de 26,9 milioane de lei, precum şi utilizarea din excedent a sumei de 6,53 milioane de lei pentru plata investiţiilor prevăzute în listele de investiţii provizorii aprobate, iar diferenţa va fi utilizată pe parcursul exerciţiului bugetar 2015 în funcţie de necesităţi. Prevederile hotărârii Consiliului Local din 20 ianuarie vor fi cuprinse în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015. Conform prevederilor Legii nr. 273/2006, cu privire la aprobarea şi centralizarea bugetelor locale, proiectele de buget se aprobă de autorităţile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României. Astfel, având în vedere faptul că la sfârşitul anului precedent au rămas neonorate mai multe angajamente legale ce privesc atât investiţii finanţate integral din bugetul local si investiţii finanţate din fonduri externe nerambursabile, cat si faptul ca sunt in derulare proceduri de achiziţie a contractelor de execuţie lucrări pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe ce implica alocarea de fonduri in vederea avizarii de către Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea a proiectelor de angajament, faza premergatore încheierii contractelor, este necesar ca pana la aprobarea bugetului local pe anul 2015 sa se efectueze de urgenţă plăţile aferente acestor investiţii, şi deci aprobarea unor liste de investiţii provizorii astfel: listă provizorie a obiectivelor de investiţii (total surse de finanţare), în sumă totală de 1,85 milioane de lei; listă provizorie a obiectivelor de investiţii(finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi cofinanţare buget local), în sumă totală de 19,67 milioane de lei. Excedentul anului anterior este de 26,9 milioane de lei, care in conformitate cu prevederile legale este sursă de finanţare în special a secţiunii de dezvoltare. Astfel, pentru plata investiţiilor menţionate anterior, este necesar a se transfera excedentul anului anteriori la secţiunea dezvoltare.

(Petre Coman)

Leave a Response