|marți, mai 30, 2023
  • Follow Us!

Ion Gigi Matei îngroapă Primăria Râmnicului în alte datorii bancare 

matei2-297x300

La propunerea primarului interimar Ion Gigi Matei, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este chemat să aprobe contractarea unei finanţări rambursabile interne în sumă de 20 milioane de lei (4,5 milioane de euro), de la Banca de Export Import a României – Eximbank – Agenţia Râmnicu Vâlcea. Oferta a fost declarată câştigătoare, la costul de 2,327 milioane de lei, în următoarea structură: 2,267 milioane de lei dobândă, marja dobânzii fiind de 1,5% ca element fix şi Robor 1M ca element variabil; 60.000 lei comision de gestiune; 80 lei înscrierea la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Condiţiile de contractare a împrumutului sunt următoarele: termen de utilizare a creditului – 10 ani (120 de luni); perioadă de tragere (consum) – 1 an (12 luni); perioadă de rambursare – 9 ani (108 luni). Împrumutul contractat este destinat asigurării surselor proprii de finanţare pentru portofoliul de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea. Investiţiile publice de interes local ce urmează a fi finanţate din împrumut sunt următoarele: reabilitare şi modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea; reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe (S3, H2, R4, 51A, 113, 129, 131, 132, A1); reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe (88, S7/2, 04, 20); reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe (123, P1, P4, P5, 24, A37/1, 98, N9, N10, 15,03,06,07,08, 18). Repartizarea sumelor din împrumut, pe obiective, va fi aprobată de Consiliul Local pe măsura pregătirii investiţiilor şi contractarea execuţiei. Din bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea se asigură integral plata: serviciului anual al datoriei publice locale; oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii publice de interes local; altor cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile. Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, Primăria Râmnicului va publica pe pagina de internet a municipiului Râmnicu Vâlcea următoarele date: hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări sau completări ale acesteia; valoarea împrumutului contractat în valută de contract; gradul de îndatorare a municipiului Râmnicu Vâlcea; durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a împrumutului; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. Prin HCL nr. 231/ 26 noiembrie 2014, Consiliul Local a împuternicit primarul municipiului Râmnicu Vâlcea să demareze procedurile legale în vederea contractării unui împrumut intern pe 10 ani, pentru completarea surselor proprii de finanţare privind realizarea unor investiţii publice de interes local, incluse în portofoliul de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Râmnicu Vâlcea. Conform celor stabilite în Ghidul Solicitantului, pentru Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, beneficiarii au obligaţia de a include în bugetul propriu: co-finanţarea locală în cadrul proiectelor între 40% şi 50% din valoarea eligibilă a proiectului; sume pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului; sume pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului (sume ce se recuperează de la Autoritatea de Management). După parcurgerea etapelor şi cu respectarea termenelor prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, în data de 15 mai 2015, comisia de analiză şi selectare a ofertelor, compusă din consilieri locali şi specialiştii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, au declarat câştigătoare oferta prezentată de Banca de Export Import a României – Agenţia Rm. Vâlcea, costul estimat al împrumutului fiind de 2,327 milioane de lei.

(Petre Coman)

Leave a Response