|sâmbătă, mai 18, 2024
  • Follow Us!

Contract de 1,78 milioane euro semnat de CJ Vâlcea cu o firmă din Oradea pentru furnizarea de pubele sau containere 

consiliul-judetean

 

În data de 5 octombrie 2015, conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea şi firma Europlast România SRL Oradea (administrator Marius Gheţe) au semnat contractul de furnizare echipamente de colectare selectivă a deşeurilor (containere) în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate, plătibil furnizorului de către achizitor, este de 8 milioane de lei, fara TVA echivalent a 1,78 milioane de euro, la care se adaugă 427.000 euro, reprezentând TVA. Durata estimată a contractului este de 3 luni de la semnarea acestuia de ultima parte. Firma Europlast România SRL se obligă să livreze Consiliului Judeţean Vâlcea: 14.600 de pubele sau containere colectare deşeuri (6000 pubele pentru colectarea deşeurilor cu capacitatea de 120 litri, 4853 pubele pentru colectarea deşeurilor cu capacitatea de 240 litri, 3281 containere pentru colectarea deşeurilor cu capacitatea de 1,1 mc, 488 containere tip clopot pentru colectarea deşeurilor cu capacitatea de 1,5 mc); 20.200 de containere pentru compost individual (compostoare menajere); 7 containere deşeuri voluminoase de 15 mc; 9 containere pentru deşeuri municipale periculoase de 6 mc. Furnizorul va livra produsele eşalonat în termen de 30 zile lucrătoare (conform caietului sarcini) de la data notei de comandă din partea achizitorului. Firma Europlast România SRL se obligă să furnizeze produsele la standardele şi performanţele prezentate în propunerea tehnică, conform cerinţelor din caietul de sarcini. Potrivit contractului, furnizorul se obligă să respecte legislaţia care reglementează derularea Programului Operaţional Sectorial pentru Mediu 2007-2013, instrucţiunile, notele şi corrigendumurile Autorităţii de Management a Programului Operaţional Sectorial pentru Mediu precum şi prevederile actelor normative care reglementează utilizarea fondurilor structurale. Tot furnizorul are obligaţia să răspundă tuturor solicitărilor achizitorului în vederea remedierii eventualelor vicii ascunse, identificate în perioada de garanţie a produselor. În schimb, CJ Vâlcea se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract în termen de 30 de zile de la data recepţionării cantitative a produselor pentru fiecare localitate din Judeţul Vâlcea, în situaţia în care factura a fost emisă şi înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea la data recepţiei sau anterior. Achizitorul se mai obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit, în baza unui proces verbal de recepţie: recepţia din punct de vedere cantitativ a produselor pentru fiecare localitate din Judeţul Vâlcea se va face la data fiecărei livrări, iar recepţia din punct de vedere calitativ se va face în maxim 30 de zile de la data livrării. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.

(Marian Dinu)

Leave a Response