|duminică, iulie 21, 2024
 • Follow Us!

Gheorghe GÎNGU, un PRIMAR pentru toţi locuitorii din BUJORENI! 

18698439_1363643600380898_8729068337513578457_n

 

    PROIECTE ÎN DERULARE

 1. Am înfiinţat „Societatea de Gospodărire Locală” – Bujoreni (de tip ADP), obiectivul acesteia fiind acela de a executa la cele mai mici tarife lucrări de îmbunătățire, amenajare și curățire a localității Bujoreni, în prezent executând lucrări pentru decolmatare și igienizare a DN 7;
 2. Modernizarea iluminatului public stradal cu lămpi pe LED în toate satele comunei Bujoreni, în limita fondurilor disponibile, alocate pentru anul în curs;
 3. Intabularea domeniului public al comunei Bujoreni (drumuri, imobile);
 4. Continuarea lucrărilor în cadrul proiectului de canalizare prin extindere în toată comuna și racordarea cetățenilor la canalizare;
 5. Îndreptare, profilare și pietruire a drumurilor comunale neasfaltate și pregătirea lor pentru modernizare;
 6. Lucrări de decolmatare a canalelor și rigolelor în satele Olteni, Lunca, Bogdănești și Gura Văii;
 7. Proiect de ,,Înființare rețea de distribuție gaze naturale” către populație;
 8. Monitorizare video prin montarea de camere video performante în 25 de puncte de interes local;
 9. De asemenea, în această perioadă am depus cereri de finanţare pe Ordonanța de urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, după cum urmează:

         

 • Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare cu grupuri sanitare – Dispensar comunal Bogdănești;
 • Modernizare și extindere Școala Gimnazială Gura Văii;
 • Modernizare, dotare și extindere Școala Primară Olteni;
 • Modernizare, dotare și extindere Gradinița cu program normal Bogdănești;
 • Modernizare drumuri de interes local comuna Bujoreni;
 • Modernizare și consolidare drumuri comunale;
 • Modernizare și consolidare drumuri locale și construirea a 3 poduri;
 • Modernizare rețea de iluminat public stradal;
 • Racordarea la rețeaua de canalizare a locuințelor din comuna Bujoreni.

18698439_1363643600380898_8729068337513578457_n

 

OFERTĂ ELECTORALĂ

 1. Introducerea gazelor în toată localitatea prin concesionarea serviciului de distribuție gaz;
 2. Extinderea rețelei de energie electrică în localităţile Lăzăreşti, Bogdăneşti şi Lunca;
 3. Extinderea rețelei de apă și canalizare prin ”Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)”, realizat prin SC APAVIL SA Vâlcea;
 4. Amenajarea căilor de acces spre proprietățiile cetățenilor din toate satele comunei noastre prin asfaltarea sau betonarea urgentă a tuturor străzilor rămase în afara programelor de asfaltare derulate până în prezent;
 5. Urgentarea cadastrării localităţii prin “Programul Național de Cadastru şi Carte Funciară”, cu finanțare din fonduri europene, guvernamentale şi fonduri locale;
 6. Întocmirea unui “Nomenclator Stradal” (denumirea şi numerotarea străzilor);
 7. Atragerea de fonduri europene în vederea promovării turismului cultural;
 8. Regularizarea cursurilor de apă ale pâraielor din toată comuna pentru evitarea inundaţiilor;
 9. Modernizarea unitățiilor de învățământ, dotarea cu o bază tehnico-materială la standarde europene a tuturor școliilor din comuna Bujoreni, precum și înființarea de programe After School” în parteneriat cu școlile;
 10. Amenajarea de locuri de joacă și terenuri de sport în toate satele, sală de sport la Gura Văii și organizarea de competiții sportive;
 11. Alocarea de fonduri pentru restaurarea și întreținerea obiectivelor de patrimoniu cultural şi științific, aflate în comuna Bujoreni;
 12. Acțiuni cultural educative în colaborare cu școlile, Căminul Cultural, Biblioteca şi Muzeul Satului;
 13. Organizarea de manifestări culturale (”Fiii satului”,”Ziua comunei Bujoreni”);
 14. Crearea unui climat de siguranță și liniște publică la nivelul comunei;
 15. Sprijinirea Bisericilor prin construirea de capele, extinderea cimitirelor acolo unde este nevoie;
 16. Încurajarea micilor întreprinzători prin amenajarea unui spațiu de vânzari pentru produse agricole și meșteșugărești obținute din activități independente;
 17. Reorganizarea site-ului primăriei Bujoreni precum și crearea unui sistem informatic modern pentru plata online și cu card a taxelor și impozitelor locale;

 Comandat de Partidul Social Democrat – competitor politic
Realizat de SC VILA PRESS SRL
Cod unic de identificare 21170004

Leave a Response